Навигационна пътека

Свободно движение - граждани на ЕС

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

09/05/2015

Ръководство за търсещи работа и работодатели 2015  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-955-BG-N

„Твоята първа работа с EURES“ е инициатива, финансирана от ЕС, която:
• помага на млади европейци да намират възможности за работа, стажуване или чиракуване в друга
държава от ЕС, ЕАСТ/ЕИП
• помага на МСП и други работодатели да получат достъп до по-широк набор от талантливи хора.
Практическо ръководство, което обхваща…
• изискванията за допустимост и как да кандидатствате;
• как да получите ориентирана към работата и финансова помощ;
• къде да намерите допълнителна информация.
Започни да търсиш твоята първа работа с EURES днес!

Настоящата публикация се предлага в електронен формат само на официалните езици на
ЕС и на исландски и норвежки език.

05/12/2013

ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-BG-C

ЗиСИ, новата общоевропейска програма за заетост и социална политика, ще помогне на ЕС да осигури по-съгласувана политика, да насърчи трудовата мобилност и да осигури целево микрофинансиране за най-уязвимите лица. Сливайки ПРОГРЕС, EURES и „ПРОГРЕС Микрофинансиране“ в една обединена програма, ЗиСИ ще способства за по-ефективното осигуряване на нови работни места и устойчив растеж, като постави акцент върху социалните иновации. Научете как.

Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

02/08/2013

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРОМЯНА? Какво трябва да знаете за живота и работата в чужбина — и още много други неща  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-30-12-898-BG-C

Настоящата брошура е предназначена за всички, които обмислят възможността да заминат на работа в друга страна или да пътуват всекидневно на работа в съседна страна като трансгранични работници. Тя съдържа съвети за търсене и кандидатстване за работа във всяка една от държавите — членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Всички тези страни са се договорили да допускат своите граждани да пътуват и работят свободно във всяка от останалите страни.

Тази публикация е налична в печатен формат и като електронна книга на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalog N. :KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

24/01/2011

Кога можете да започнете ? Практическо ръководство за набиране на работна сила в Европа  (24/01/2011)

Catalog N. :KE-31-10-899-BG-C

Европейският пазар на труда ще бъде изправен пред редица предизвикателства в близките години. За да бъдат подготвени за промените, на работодателите може да се наложи да търсят служители с необходимите им умения и квалификации в цяла Европа. Тази публикация е предназначена да служи като практическо ръководство за набиране на работна сила в Европа за работодатели във всички сектори и с всякакъв мащаб. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalog N. :KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.