Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

SOLVIT

Pomaga w zmaganiach z urzędami

Przykłady rozwiązanych problemów ›
Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Austriacki fizjoterapeuta ma prawo wykonywać swój zawód w Portugalii

Austriacki fizjoterapeuta wystąpił z wnioskiem o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w Portugalii. Rok później wciąż nie miał odpowiedzi portugalskiego urzędu. Kiedy zapytał, czy sprawa posuwa się naprzód, usłyszał, że ma poczekać, aż urząd się z nim skontaktuje.

Przez to opóźnienie tracił kolejne szanse na podjęcie pracy w Portugalii. Miał różne oferty, ale nie mógł ich przyjąć, dopóki jego kwalifikacje nie zostaną oficjalnie uznane.

Dzięki działaniom podjętym przez portugalski ośrodek SOLVIT kwalifikacje uznano, a fizjoterapeuta mógł rozpocząć pracę w Portugalii.

Sprawa rozwiązana w ciągu 5 tygodni.

Więcej informacji: Unijne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych


Irlandia dostosowuje przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji terapeutów zajęciowych do przepisów UE

SOLVIT otrzymał dwie oddzielne skargi dotyczące problemów z uznaniem kwalifikacji zawodowych przez urzędy irlandzkie – jedną od terapeuty z Polski, a drugą od terapeuty z Niemiec.

Władze irlandzkie wymagały, aby uczelnie, które ukończyli wnioskodawcy, były w chwili uzyskania dyplomów zatwierdzone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych. Taki wymóg jest niezgodny z prawem UE.

SOLVIT skontaktował się z właściwym ministerstwem irlandzkim i przekonał je do unieważnienia tego wymogu oraz przyjęcia wniosków o uznanie kwalifikacji złożonych przez terapeutów zajęciowych z Polski i Niemiec.

W wyniku interwencji SOLVIT-u irlandzki urząd zgodził się zmienić zasady i usunął ze swojej strony internetowej oraz z formularzy wymóg przynależności do Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych.

Sprawa rozwiązana w ciągu 5 miesięcy.

Więcej informacji: Unijne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych


Europejscy stolarze zatrudnieni w Szwecji nie muszą zdawać testów językowych

Polskiemu stolarzowi pracującemu w Szwecji powiedziano, że aby mieć prawo do pełnego wynagrodzenia jako profesjonalny cieśla, musi mieć świadectwo biegłej znajomości języka szwedzkiego.

SOLVIT wyjaśnił władzom, że stolarz przepracował już w Szwecji ponad 10 tys. godzin, więc wymóg zdawania testu językowego jest bezzasadny. Stolarz zdał jednak pisemny test językowy i uzyskał certyfikat profesjonalnego cieśli.

SOLVIT przekonał również szwedzki urząd do zniesienia wymogu dotyczącego standardowego pisemnego testu językowego.

Sprawa rozwiązana w ciągu 12 tygodni.

Więcej informacji: Unijne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych


Portugalskie pielęgniarki mogą pracować w Hiszpanii

Trzy portugalskie pielęgniarki złożyły wnioski o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii. Zgodnie z prawem UE władze muszą odpowiedzieć na wniosek w terminie 3 miesięcy. Tymczasem termin upłynął, a żadna z pielęgniarek nie otrzymała odpowiedzi.

Młode kobiety bały się, że z ich planów zawodowych nic nie wyjdzie, jeśli nie dostaną zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych na czas. Potrzebowały tych dokumentów, aby przyjąć trzy oferty pracy w hiszpańskim szpitalu.

Po interwencji SOLVIT-u pielęgniarki otrzymały odpowiednie dokumenty i mogły rozpocząć pracę w Hiszpanii.

Sprawa rozwiązana w ciągu 2 tygodni.

Więcej informacji: Unijne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych