Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

SOLVIT

Pomáháme občanům řešit problémy s uplatňováním jejich práv v EU

Příklady vyřešených případů ›
Uznávání odborných kvalifikací

Rakouský rehabilitační pracovník získal oprávnění provozovat činnost v Portugalsku

Rakouský fyzioterapeut požádal v Portugalsku o uznání své odborné kvalifikace. Po roce od podání žádosti stále nedostal od portugalských orgánů žádnou odpověď. Když se snažil zjistit, v jakém stádiu se jeho žádost nachází, bylo mu řečeno, že má počkat, až ho úřad sám zkontaktuje.

Tyto průtahy ale ohrozily jeho šance na získání práce v Portugalsku. I když mu bylo nabídnuto pracovní místo, nemohl ho přijmout.

Díky portugalskému centru SOLVIT se mu podařilo uznání kvalifikace získat a mohl tak v Portugalsku začít pracovat.

Vyřešeno za 5 týdnů.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Irsko sjednotilo pravidla uznávání kvalifikace ergoterapeut s právními předpisy EU

SOLVIT obdržela dvě samostatné stížnosti na potíže s uznáním odborné kvalifikace ergoterapeut ze strany irských orgánů, a to jednu od polského a jednu od německého občana.

Irský úřad požadoval, aby příslušná vysoká škola či univerzita, která diplom s touto specializací vydala, měla v době, kdy daný občan školu absolvoval, akreditaci od Světové federace ergoterapeutů (WFOT). Takový požadavek je však v rozporu s právními předpisy EU.

Irská pobočka sítě SOLVIT kontaktovala odpovědné ministerstvo a přesvědčila ho, že je nutné tento požadavek zrušit a obě žádosti o uznání odborné kvalifikace vyřídit kladně.

Po zásahu centra SOLVIT odpovědný orgán se změnou pravidel souhlasil a odstranil ze svých stránek a přihlášek veškeré odkazy na WFOT.

Vyřešeno za 5 měsíců.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Zrušení povinnost jazykové zkoušky ve Švédsku pro tesaře ze zemí EU

Polskému tesaři pracujícímu ve Švédsku bylo sděleno, že získání plné výše platu v této kvalifikované práci je podmíněno složením státní zkoušky ze švédštiny.

SOLVIT příslušné orgány kontaktoval a uvedl, že daný řemeslník již ve Švédsku odpracoval jako tesař více než 10 000 hodin, takže požadavek jazykové zkoušky není opodstatněný. Polskému řemeslníkovi tak stačilo složit pouze písemný test ze švédštiny a získal příslušný ve Švédsku uznávaný certifikát kvalifikovaného tesaře.

SOLVIT také švédské orgány přesvědčil, aby zrušily i tyto standardní písemné jazykové zkoušky.

Vyřešeno za 12 týdnů.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Portugalské zdravotní sestry mohou pracovat ve Španělsku

Tři portugalské zdravotní sestry žádaly o uznání své odborné kvalifikace ve Španělsku. Podle práva EU musejí orgány na takovou žádost reagovat do 3 měsíců. To se v tomto případě nestalo a zdravotní sestry neobdržely od úřadů vůbec žádnou odpověď.

Mladé ženy se obávaly, že pokud neobdrží příslušné uznání odborné kvalifikace, nebudou moci přijmout nabídku práce ve španělské nemocnici.

SOLVIT zasáhl a jejich odborná kvalifikace byla uznána včas. Mohly tedy začít s plánováním života ve Španělsku.

Vyřešeno za 2 týdny.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací