Cesta

Uznávání odborných kvalifikací

Díky SOLVITu získal Joăo pracovní povolení ve Španělsku

João je inženýr a je z Portugalska. SOLVIT mu pomohl s uznáním jeho odborné kvalifikace, díky čemuž získal ve Španělsku pracovní povolení.

Jelikož jsou obě země členy EU, João je na jejich území oprávněn po uznání jeho kvalifikace pracovat. SOLVIT zakročil, protože příslušným orgánům trvalo vyřizování věci již dlouhou dobu a Joãovi unikaly pracovní příležitosti.


Rakouský rehabilitační pracovník získal oprávnění provozovat činnost v Portugalsku

Rakouský fyzioterapeut požádal v Portugalsku o uznání své odborné kvalifikace. Po roce od podání žádosti stále nedostal od portugalských orgánů žádnou odpověď. Když se snažil zjistit, v jakém stádiu se jeho žádost nachází, bylo mu řečeno, že má počkat, až ho úřad sám zkontaktuje.

Tyto průtahy ale ohrozily jeho šance na získání práce v Portugalsku. I když mu bylo nabídnuto pracovní místo, nemohl ho přijmout.

Díky portugalskému centru SOLVIT se mu podařilo uznání kvalifikace získat a mohl tak v Portugalsku začít pracovat.

Vyřešeno za 5 týdnů.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Irsko sjednotilo pravidla uznávání kvalifikace ergoterapeut s právními předpisy EU

SOLVIT obdržela dvě samostatné stížnosti na potíže s uznáním odborné kvalifikace ergoterapeut ze strany irských orgánů, a to jednu od polského a jednu od německého občana.

Irský úřad požadoval, aby příslušná vysoká škola či univerzita, která diplom s touto specializací vydala, měla v době, kdy daný občan školu absolvoval, akreditaci od Světové federace ergoterapeutů (WFOT). Takový požadavek je však v rozporu s právními předpisy EU.

Irská pobočka sítě SOLVIT kontaktovala odpovědné ministerstvo a přesvědčila ho, že je nutné tento požadavek zrušit a obě žádosti o uznání odborné kvalifikace vyřídit kladně.

Po zásahu centra SOLVIT odpovědný orgán se změnou pravidel souhlasil a odstranil ze svých stránek a přihlášek veškeré odkazy na WFOT.

Vyřešeno za 5 měsíců.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Zrušení povinnost jazykové zkoušky ve Švédsku pro tesaře ze zemí EU

Polskému tesaři pracujícímu ve Švédsku bylo sděleno, že získání plné výše platu v této kvalifikované práci je podmíněno složením státní zkoušky ze švédštiny.

SOLVIT příslušné orgány kontaktoval a uvedl, že daný řemeslník již ve Švédsku odpracoval jako tesař více než 10 000 hodin, takže požadavek jazykové zkoušky není opodstatněný. Polskému řemeslníkovi tak stačilo složit pouze písemný test ze švédštiny a získal příslušný ve Švédsku uznávaný certifikát kvalifikovaného tesaře.

SOLVIT také švédské orgány přesvědčil, aby zrušily i tyto standardní písemné jazykové zkoušky.

Vyřešeno za 12 týdnů.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Portugalské zdravotní sestry mohou pracovat ve Španělsku

Tři portugalské zdravotní sestry žádaly o uznání své odborné kvalifikace ve Španělsku. Podle práva EU musejí orgány na takovou žádost reagovat do 3 měsíců. To se v tomto případě nestalo a zdravotní sestry neobdržely od úřadů vůbec žádnou odpověď.

Mladé ženy se obávaly, že pokud neobdrží příslušné uznání odborné kvalifikace, nebudou moci přijmout nabídku práce ve španělské nemocnici.

SOLVIT zasáhl a jejich odborná kvalifikace byla uznána včas. Mohly tedy začít s plánováním života ve Španělsku.

Vyřešeno za 2 týdny.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací