Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Примери за разрешени проблеми ›
Признаване на професионални квалификации

Австрийски физиотерапевт получава право да практикува в Португалия

Австрийски физиотерапевт подава заявление за признаване на професионалните му квалификации в Португалия. Една година по-късно той все още не е получил отговор от португалските власти. Когато пита как напредват нещата, му казват да почака докато му се обадят.

Забавянето поставя под въпрос шансовете му за работа в Португалия. Той е намерил работа, но не може да започне, без да са признали професионалните му квалификации.

Благодарение на СОЛВИТ Португалия това най-накрая става и той започва работа в Португалия.

Случаят е разрешен за 5 седмици.

Повече за правилата на ЕС за признаване на професионалните квалификации


Ирландия признава трудотерапевти от ЕС

СОЛВИТ получава 2 отделни жалби — от поляк и от германец — за трудностите при признаване на квалификациите на трудотерапевти от ирландските власти.

Ирландският орган изисква колежът или университетът, издал дипломите, да е признат от Световната федерация на трудотерапевтите (СФТТ) към момента на дипломиране. Това не съответства на правото на ЕС.

СОЛВИТ Ирландия се свързва с отговорното министерство и ги убеждава да премахнат това изискване и да приемат заявленията на полския и германския гражданин.

След намесата на СОЛВИТ отговорният орган се съгласява да промени правилата и премахва всички изисквания за принадлежност към СФТТ от своите уебсайтове и формуляри за кандидатстване.

Случаят е разрешен за 5 месеца.

Повече за правилата на ЕС за признаване на професионалните квалификации


Дърводелци от ЕС работят в Швеция без езиков тест

На полски дърводелец, работещ в Швеция, е казано, че за да има право на пълно заплащане като квалифициран дърводелец, има нужда от сертификат за отлично владеене на шведски.

СОЛВИТ се свързва с властите, за да обясни, че дърводелецът вече е работил над 10 000 часа в Швеция, така че езиковият тест е неоправдан. След като издържа писмен изпит по шведски, дърводелецът получава сертификат за квалифициран дърводелец.

СОЛВИТ също убеждава шведските власти да премахнат стандартния писмен езиков тест.

Случаят е разрешен за 12 седмици.

Повече за правилата на ЕС за признаване на професионалните квалификации


Португалски медицински сестри могат да работят в Испания

Три португалски медицински сестри подават заявление за признаване на професионалните им квалификации в Испания. Съгласно правото на ЕС властите трябва да отговорят в рамките на 3 месеца. Срокът изтича без медицинските сестри да получат отговор.

Младите жени се опасяват, че „европейската им мечта“ ще рухне, ако не получат документите, от които се нуждаят, за да приемат три предложения за работа в испанска болница.

СОЛВИТ се намесва и квалификациите им са признати навреме, за да започнат да планират живота си в Испания.

Случаят е разрешен за 2 седмици.

Повече за правилата на ЕС за признаване на професионалните квалификации