Kruimelpad

Erkenning van beroepskwalificaties

DANKZIJ SOLVIT KAN JOÃO IN SPANJE AAN HET WERK

SOLVIT hielp João, een ingenieur uit Portugal, om zijn diploma in Spanje erkend te krijgen zodat hij daar aan de slag kon.

Beide landen zijn lid van de EU en daarom heeft João het recht om in Spanje te werken, nadat zijn diploma daar erkend is. Maar het duurde allemaal heel lang, zodat hij zijn aanbod voor een nieuwe baan dreigde mis te lopen. Gelukkig kon SOLVIT de zaak snel tot een goed einde brengen.


Oostenrijkse fysiotherapeut mag in Portugal zijn beroep uitoefenen

Een Oostenrijkse fysiotherapeut vroeg erkenning van zijn opleiding in Portugal. Een jaar later had hij nog steeds geen antwoord van de Portugese autoriteiten. Toen hij informeerde naar hoe het ermee stond, kreeg hij te horen dat hij wel zou worden teruggebeld.

Door dit getreuzel riskeerde hij zijn uitzicht op werk in Portugal te verliezen. Hij had werkaanbod, maar kon daar niet op ingaan zolang zijn diploma's niet waren erkend.

Dankzij SOLVIT Portugal kreeg de fysiotherapeut zijn erkenning zodat hij in Portugal aan de slag kon.

Opgelost in minder dan vijf weken.

Meer over: EU-regels voor de erkenning van beroepskwalificaties


Ierland past de regels voor ergotherapeuten aan de EU-wetgeving aan

SOLVIT ontving twee klachten, een van een Pool en een van een Duitser, over problemen met de erkenning van hun ergotherapiediploma in Ierland.

De Ierse autoriteiten stelden dat de opleiding of universiteit die de diploma’s hadden verleend, op het moment van afstuderen erkend dienden te zijn door de World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Maar dit strookte niet met de EU-wetgeving.

SOLVIT Ierland nam contact op met het betrokken ministerie en wist dit ervan te overtuigen deze eis te laten vallen en beide erkenningsaanvragen te accepteren.

Nadat SOLVIT zich met de zaak had bemoeid, stemde de verantwoordelijke instantie in met een aanpassing van de regels. Alle verwijzingen naar het WFOT-lidmaatschap op de websites en aanvraagformulieren werden verwijderd.

Opgelost in minder dan vijf maanden.

Meer over: EU-regels voor de erkenning van beroepskwalificaties


Geen taalexamen voor timmerlui uit de EU in Zweden

Een Poolse timmerman kreeg in Zweden te horen dat hij een een certificaat Zweeds nodig had om recht te hebben op volledige betaling als geschoold timmerman.

SOLVIT nam contact op met de autoriteiten om uit te leggen dat de timmerman al meer dan 10.000 uur in Zweden had gewerkt, zodat een taalexamen niet gerechtvaardigd was. Nadat hij met goed gevolg een schriftelijke test Zweeds had afgelegd, kreeg de timmerman zijn certificaat.

SOLVIT overtuigde de Zweedse autoriteiten er ook van om de schriftelijke standaardtaaltest af te schaffen.

Opgelost in minder dan 12 weken.

Meer over: EU-regels voor de erkenning van beroepskwalificaties


Portugese verpleegsters mogen werken in Spanje

Drie Portugese verpleegsters vroegen om erkenning van hun diploma in Spanje. Volgens de EU-wetgeving moeten de autoriteiten daarop binnen drie maanden reageren. Nadat die termijn was verstreken hadden de verpleegsters nog steeds geen antwoord.

De verpleegsters waren bang dat hun "Europese droom" zou vervliegen, als zij niet de nodige papieren zouden krijgen om in te kunnen gaan op het werkaanbod van een Spaans ziekenhuis.

SOLVIT bemiddelde en hun kwalificaties werden op tijd erkend, zodat zij een begin konden maken met hun nieuwe leven in Spanje.

Opgelost in minder dan twee weken.

Meer over: EU-regels voor de erkenning van beroepskwalificaties