En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Exempel på lösta problem ›
Erkännande av yrkeskvalifikationer

Österrikisk sjukgymnast får tillstånd att arbeta i Portugal

En österrikisk sjukgymnast ansökte om erkännande av yrkeskvalifikationer i Portugal. Ett år senare hade han fortfarande inte fått något svar från de portugisiska myndigheterna. När han frågade hur det gick med ansökan fick han svaret att vänta tills de hörde av sig.

Förseningen riskerade att äventyra hans möjligheter att arbeta i Portugal. Han hade blivit erbjuden jobb, men kunde inte ta det utan erkända yrkeskvalifikationer.

Tack vare SOLVIT i Portugal fick sjukgymnasten sitt erkännande och kunde börja arbeta i Portugal.

Löst på 5 veckor

Läs mer: EU-regler om erkännande av yrkeskvalifikationer


Irland ser till att reglerna för erkännande av arbetsterapeuter följer EU-reglerna

SOLVIT fick separata klagomål från en polsk och en tysk medborgare, om deras svårigheter att få de irländska myndigheterna att erkänna deras kvalifikationer som arbetsterapeuter.

Den irländska myndigheten krävde att högskolan eller universitetet som utfärdat examensbeviset skulle vara godkända av det internationella arbetsterapeutförbundet (WFOT) när examen togs. Det kravet finns inte med i EU-lagstiftningen.

SOLVIT på Irland kontaktade det ansvariga ministeriet och övertygade dem att ta bort kravet och godkänna ansökningarna om erkännande.

Efter Solvits ingripande gick den ansvariga myndigheten med på att ändra reglerna och tog bort alla hänvisningar till WFOT från webbplatsen och ansökningsformuläret.

Löst på 5 månader

Läs mer: EU-regler om erkännande av yrkeskvalifikationer


Krav på språktest för EU-snickare i Sverige slopas

En polsk snickare arbetade i Sverige. Han fick veta att han behövde ett intyg på språkkunskaper i svenska för att vara berättigad till full lön som utbildad snickare.

SOLVIT kontaktade myndigheterna för att förklara att snickaren hade arbetat över 10 000 timmar i Sverige. Ett språktest var inte motiverat. Efter att ha klarat ett skriftligt språktest i svenska fick snickaren sitt intyg som utbildad snickare.

SOLVIT övertygade de svenska myndigheterna att avskaffa det skriftliga språktestet.

Löst på 12 veckor

Läs mer: EU-regler om erkännande av yrkeskvalifikationer


Portugisiska sjuksköterskor får arbeta i Spanien

Tre portugisiska sjuksköterskor ansökte om att få sina yrkeskvalifikationer erkända i Spanien. Enligt EU-reglerna måste myndigheterna besvara ansökan inom 3 månader, men sjuksköterskorna fick inte något svar.

De unga kvinnorna var rädda för att deras dröm om Europa inte skulle gå i uppfyllelse om de inte fick handlingarna som behövdes för att tacka ja till jobben på ett spanskt sjukhus.

SOLVIT ingrep och deras yrkeskvalifikationer blev erkända i tid. Sjuksköterskorna kunde starta sina nya liv i Spanien.

Löst på 2 veckor

Läs mer: EU-regler om erkännande av yrkeskvalifikationer