En offisiell nettside fra den Europeiske Union En offisiell EU-nettside

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

SOLVIT

Vi hjelper deg med dine problemer med EØS-rettigheter

Eksempler på løste problemer ›
Anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Østerriksk fysioterapeut får tillatelse til å praktisere i Portugal

En østerriksk fysioterapeut søkte om å få anerkjent yrkeskvalifikasjonene sine i Portugal. Ett år senere hadde han fortsatt ikke fått noe svar fra de portugisiske myndighetene. Når han spurte hvordan saken lå an, fikk han beskjed om at de ville ta kontakt, og at han bare skulle vente.

Forsinkelsen gjorde at han stod i fare for å miste muligheten til å jobbe i Portugal. Han hadde blitt tilbudt jobb, men kunne ikke takke ja til den før han hadde fått anerkjent yrkeskvalifikasjonene sine.

Takket være SOLVIT i Portugal fikk fysioterapeuten anerkjennelsen han trengte, og kunne begynne å jobbe i Portugal.

Løst på 5 uker.

Les mer: EU-regler om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner


Irland endrer reglene for anerkjennelse av ergoterapeuter i tråd med EU-lovgivningen

SOLVIT mottok to separate klager fra henholdsvis en polsk og en tysk statsborger som hadde problemer med å få irske myndigheter til å anerkjenne dem som kvalifiserte ergoterapeuter.

De irske myndighetene krevde at høyskolen eller universitetet som utstedte eksamensbevisene, skulle være godkjent av World Federation of Occupational Therapists (WFOT) på eksamenstidspunktet. Dette var ikke i tråd med EUs lovgivning.

SOLVIT i Irland kontaktet det ansvarlige departementet, og fikk det til å fjerne dette kravet og godta de to søknadene om anerkjennelse.

Etter SOLVITs inngripen gikk de ansvarlige myndighetene med på å endre reglene, og fjernet alle henvisninger til WFOT fra nettstedene og søknadsskjemaene.

Løst på 5 måneder.

Les mer: EU-regler om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner


EU-tømrere i Sverige slipper å ta språktest

En polsk tømrer som jobbet i Sverige, fikk beskjed om at han måtte kunne dokumentere svenskkunnskapene sine for å ha rett på full lønn som faglært tømrer.

SOLVIT kontaktet myndighetene for å forklare at tømreren allerede hadde arbeidet 10 000 timer i Sverige, og at kravet om språktest derfor var ubegrunnet. Etter å ha bestått en skriftlig prøve på svensk, fikk tømreren sertifikatet sitt som faglært tømrer.

SOLVIT overtalte de svenske myndighetene til å avskaffe den skriftlige språktesten.

Løst på 12 uker.

Les mer: EU-regler om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner


Portugisiske sykepleiere får jobbe i Spania

Tre portugisiske sykepleiere søkte om å få yrkeskvalifikasjonene sine anerkjent i Spania. Ifølge EUs lovgivning skal myndighetene svare på søknader innen tre måneder. Fristen utløp, men sykepleierne hadde fortsatt ikke fått svar.

De unge kvinnene fryktet at drømmen om Europa ville gå i knas om de ikke fikk papirene de trengte for å ta imot jobbene de hadde blitt tilbudt ved et spansk sykehus.

SOLVIT gikk inn i saken, og kvalifikasjonene deres ble anerkjent i tide, slik at de kunne begynne å planlegge livene sine i Spania.

Løst på 2 uker.

Les mer: EU-regler om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner