Službene internetske stranice Europske unije Službene internetske stranice EU-a

Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

SOLVIT

Rješenja problema povezanih s vašim pravima u EU‑u

Primjeri riješenih problema ›
Priznavanje stručnih kvalifikacija

Fizioterapeut iz Austrije dobio dozvolu za rad u Portugalu

Fizioterapeut iz Austrije podnio je zahtjev za priznavanje stručnih kvalifikacija u Portugalu. Jednu godinu nakon toga još nije dobio odgovor od portugalskih nadležnih tijela. Kad ih je pitao kako taj postupak napreduje, zamolili su ga da pričeka njihov poziv.

Zbog tog su čekanja bile ugrožene njegove mogućnosti da pronađe posao u Portugalu. Nudili su mu poslove, ali nije ih mogao prihvatiti jer mu nisu priznate stručne kvalifikacije.

Zahvaljujući centru mreže SOLVIT za Portugal, priznate su mu kvalifikacije i mogao je početi raditi u Portugalu.

Riješeno za 5 tjedana.

Saznajte više: Propisi EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija.


U Irskoj usklađuju propise o priznavanju kvalifikacija radnih terapeuta sa zakonodavstvom EU-a

Mreža SOLVIT primila je dvije odvojene pritužbe, jednu od poljskog državljanina i jednu od njemačkog državljanina, jer irska nadležna tijela nisu htjela priznati njihove stručne kvalifikacije radnih terapeuta.

Iz irskog nadležnog tijela rekli su im da je škola ili sveučilište koje im je dodijelilo diplome u vrijeme njihova diplomiranja moralo biti među institucijama koje odobrava Svjetsko udruženje radnih terapeuta (World Federation of Occupational Therapists – WFOT). To nije bilo u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

Ured mreže SOLVIT za Irsku stupio je u kontakt s nadležnim ministarstvom i uvjerio ga da ukloni taj zahtjev i da prihvati zahtjeve za priznavanje kvalifikacija koje su mu podnijeli taj Poljak i Nijemac.

Nakon intervencije mreže SOLVIT nadležno je tijelo pristalo na izmjenu propisa i uklonilo je zahtjeve povezane s WFOT-om sa svojeg web-mjesta i iz obrazaca za podnošenje zahtjeva.

Riješeno za 5 mjeseci.

Saznajte više: Propisi EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija.


Nema provjere znanja jezika za tesare iz EU-a u Švedskoj

Tesaru iz Poljske koji je radio u Švedskoj rekli su da mora imati potvrdu o znanju švedskog jezika kako bi imao pravo na punu plaću obučenog tesara.

Mreža SOLVIT stupila je u kontakt s nadležnim tijelima kako bi im objasnila da je taj tesar već odradio više od 10 000 sati u Švedskoj i da nema opravdanja za provođenje provjere znanja jezika. Nakon što je položio pismenu provjeru na švedskom, taj je tesar dobio potvrdu da je obučeni stolar.

Mreža SOLVIT uvjerila je švedska nadležna tijela da ukinu standardnu pismenu provjeru jezika.

Riješeno za 12 tjedana.

Saznajte više: Propisi EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija.


Medicinske sestre iz Portugala mogu raditi u Španjolskoj

Tri medicinske sestre iz Portugala podnijele su zahtjeve za priznavanje stručnih kvalifikacija u Španjolskoj. U skladu sa zakonodavstvom EU-a nadležna tijela na te zahtjeve moraju odgovoriti u roku od tri mjeseca. Taj je rok prošao, a sestre još nisu dobile odgovor.

Te su se mlade žene bojale da će njihov „europski san” propasti ako na vrijeme ne dobiju papire koje su im potrebni kako bi mogle prihvatiti posao u jednoj španjolskoj bolnici.

Intervenirala je mreža SOLVIT i njihove su kvalifikacije priznate na vrijeme te su mogle početi planirati život u Španjolskoj.

Riješeno za 2 tjedna.

Saznajte više: Propisi EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija.