Navigatsioonitee

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

KUIDAS SOLVIT AITAS JOĂOD SEOSES HISPAANIAS TÖÖTAMISEGA

Kuidas SOLVIT aitas Portugali inseneri Joăod seoses Hispaanias kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega ja seal töötamisega.

Kuna mõlemad riigid on ELi liikmesriigid on Joãol õigus Hispaanias töötada niipea, kui tema kutsekvalifikatsiooni on seal tunnustatud. Kuid enne SOLVITi sekkumist, kulus selleks palju aega ja tal ei olnud võimalik töötada.


Austria füsioterapeut sai loa tegutseda Portugalis

Austria füsioterapeut taotles oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Portugalis. Aasta hiljem ei olnud ta saanud Portugali ametiasutustelt veel mingit vastust. Kui ta küsis asjade edenemise kohta, paluti tal oodata, kuni talle tagasi helistatakse.

Selline viivitus seadis ohtu tema võimaluse Portugalis töötada. Tal oli tööd, mida teha, kuid ta ei saanud seda teha ilma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseta.

Tänu Portugalis asuvale SOLVITi büroole tunnustati füsioterapeudi kutsekvalifikatsiooni ja tal oli võimalik alustada tööd Portugalis.

Probleem lahendati 5 nädalaga.

Täiendavalt: ELi eeskirjad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta


Iirimaa viib tööterapeudi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eeskirjad kooskõlla ELi õigusega

SOLVIT sai kaks eraldi kaebust (ühe Poola ja ühe Saksamaa kodanikult) probleemide kohta tööterapeudi kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel Iirimaa ametiasutustes.

Vastavalt Iiri ametiasutuse seisukohale peavad kolledži või ülikooli lõpetamise ajal olema vastavad diplomid tunnustatud Maailma Tööterapeutide Föderatsiooni (WFOT) poolt. Selline nõue ei olnud kooskõlas ELi õigusega.

Iiri SOLVITi büroo võttis ühendust vastava ministeeriumiga ja veenis neid selle nõude kõrvaldama ning kiitma asjaomased kaks Poola ja Saksamaa kodaniku taotlust heaks.

Pärast SOLVITi sekkumist nõustus vastutav asutus eeskirju muutma ja kõrvaldas veebisaitidelt ning taotlusvormidelt kõik viited WFOT-le.

Probleem lahendati viie kuuga.

Täiendavalt: ELi eeskirjad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta


Rootsis keelustatakse keeletest ELi puuseppadele

Rootsis töötavale Poola päritolu puusepale öeldi, et selleks, et saada täispalka kutseoskustega puusepana, on tal vaja rootsi keele oskust tõendavat tunnistust.

SOLVIT võttis ühendust ametiasutustega, et selgitada, et puusepp olid juba töötanud Rootsis rohkem kui 10 000 tundi, mistõttu ei olnud keeletesti nõue õigustatud. Pärast rootsi keele kirjaliku testi läbimist sai puusepp kutseoskustega puusepa sertifikaadi.

SOLVIT veenis ka Rootsi ametivõime kaotama standardse kirjaliku testi.

Probleem lahendati 12 nädalaga.

Täiendavalt: ELi eeskirjad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta


Portugali meditsiiniõed saavad õiguse töötada Hispaanias

Kolm Portugali meditsiiniõde taotlesid kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Hispaanias. ELi õiguse kohaselt peavad ametiasutused esitama vastuse 3 kuu jooksul. Tähtaeg möödus, kuid meditsiiniõed ei saanud mingit vastust.

Noored naised kartsid oma Euroopa unistuse hajumist, kui nad ei saa vajalikke pabereid, et võtta vastu kolm tööpakkumist ühes Hispaania haiglas.

SOLVIT sekkus ning meditsiiniõdede kutsekvalifikatsiooni tunnustati õigeaegselt nii, et nad said alustada oma elu planeerimist Hispaanias.

Probleem lahendati 2 nädalaga.

Täiendavalt: ELi eeskirjad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta