Naršymo kelias

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

KAIP „SOLVIT“ PADĖJO JOĂO ĮSIDARBINTI ISPANIJOJE

Kaip SOLVIT padėjo inžinieriui portugalui João pasiekti, kad jo kvalifikacija būtų pripažinta ir kad jam būtų leista dirbti Ispanijoje.

Kadangi abi šalys yra ES valstybės narės, João turi teisę dirbti Ispanijoje, tik reikia, kad būtų pripažinta jo kvalifikacija. Tačiau šis procesas ilgai užtruko, João prarado darbo galimybių. Klausimas išspręstas, kai veiksmų ėmėsi SOLVIT.


Austrui fizioterapeutui leista dirbti Portugalijoje

Austras fizioterapeutas kreipėsi dėl profesinio pripažinimo Portugalijoje. Portugalijos institucijų atsakymo jis laukė metus. Paskambinus pasiteirauti pareigūnai prašė palaukti, kol jie patys duosią žinią.

Toks delsimas kėlė pavojų jo darbo galimybėms Portugalijoje. Darbo pasiūlymų jis turėjo, bet negalėjo jų priimti, kol nebuvo patvirtinta jo profesinė kvalifikacija.

Kreipęsis į Portugalijos SOLVIT, fizioterapeutas gavo pripažinimo dokumentą ir galėjo pradėti dirbti Portugalijoje.

Problema išspręsta per 5 savaites.

Išsamiau: ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės


Airija priderino ergoterapeutų pripažinimo taisykles prie ES teisės aktų

SOLVIT gavo 2 – lenko ir vokiečio, – siekiančių, kad jų, kaip ergoterapeutų, kvalifikacija būtų pripažinta Airijoje, skundus.

Airijos valdžia teigė, kad kolegija ar universitetas, kuriuos baigė šie ergoterapeutai, diplomų išdavimo metu turėjo būti pripažinti pasaulio ergoterapeutų federacijos (WFOT). Toks reikalavimas prieštaravo ES teisei.

Airijos SOLVIT susisiekė su kompetentinga ministerija ir įtikino ją pašalinti šį reikalavimą ir priimti lenko ir vokiečio kvalifikacijų pripažinimo paraiškas.

Dėl SOLVIT iniciatyvos atsakinga institucija sutiko pakeisti taisykles ir iš visų interneto svetainių bei paraiškos formų pašalino su WFOT susijusį reikalavimą.

Problema išspręsta per 5 mėnesius.

Išsamiau: ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės


Švedijoje SOLVIT panaikino kalbos mokėjimo testą staliams iš kitų ES šalių

Švedijoje įsidarbinusiam staliui iš Lenkijos buvo pasakyta, kad teisę į meistro atlyginimą jis įgis pateikęs švedų kalbos mokėjimo pažymėjimą.

SOLVIT susisiekė su valdžios institucijomis ir paaiškino, kad stalius Švedijoje dirba jau daugiau kaip 10 000 valandų, tad kalbos mokėjimo testo reikalavimas nebuvo pagrįstas. Išlaikęs testą raštu švedų kalba stalius gavo meistro sertifikatą.

SOLVIT taip pat įtikino Švedijos valdžios institucijas panaikinti standartinį kalbos mokėjimo testą raštu.

Problema išspręsta per 12 savaičių.

Išsamiau: ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės


Portugalijos slaugytojos gali dirbti Ispanijoje

Trys Portugalijos slaugytojos pateikė prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją Ispanijoje. Pagal ES teisę į prašymą valdžios institucijos turi atsakyti per 3 mėnesius. Terminas baigėsi, bet slaugytojos atsakymo nesulaukė.

Jaunuolėms buvo neramu, kad jų „europietiška svajonė“ nevirstų niekais, jei negaus reikiamų dokumentų, kad galėtų priimti tris darbo pasiūlymus Ispanijos ligoninėje.

Įsikišus SOLVIT, jų kvalifikacija buvo laiku pripažinta ir jos galėjo pradėti planuoti savo gyvenimą Ispanijoje.

Problema išspręsta per 2 savaites.

Išsamiau: ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės