Navigointipolku

Ammattipätevyyden tunnustaminen

SOLVITIN ANSIOISTA PORTUGALILAINEN JOÃO VOI TYÖSKENNELLÄ ESPANJASSA

SOLVIT auttoi portugalilaisinsinööri Joãota saamaan ammattipätevyytensä tunnustetuksi Espanjassa.

Koska sekä Portugali että Espanja ovat EU:n jäsenmaita, Joãolla on oikeus työskennellä Espanjassa, kunhan hänen tutkintonsa tunnustetaan. Viranomaiskäsittely kuitenkin kesti ja kesti ja Joãolta meni työtarjouksia sivu suun, kunnes SOLVIT puuttui asiaan.


Itävaltalainen fysioterapeutti saa luvan harjoittaa ammattiaan Portugalissa

Itävaltalainen fysioterapeutti haki ammattipätevyytensä tunnustamista Portugalissa. Vuotta myöhemmin hän ei ollut edelleenkään saanut vastausta Portugalin viranomaisilta. Kun hän kysyi asian edistymisestä, häntä pyydettiin vain odottamaan yhteydenottoa.

Viivästyksen takia fysioterapeutti oli vaarassa menettää tärkeän työtilaisuuden Portugalissa. Hänelle oli tarjottu työtä, mutta hän ei voinut ottaa sitä vastaan, koska ammattipätevyyttä ei ollut tunnustettu.

Portugalin SOLVIT-keskuksen ansiosta fysioterapeutti sai pätevyytensä tunnustettua ja pystyi aloittamaan työt Portugalissa.

Asia ratkaistiin 5 viikossa.

Lisää aiheesta EU-säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta


Irlanti ottaa käyttöön EU-lainsäädännön mukaiset säännökset toimintaterapeuttien tunnustamisesta

SOLVIT sai kaksi erillistä valitusta, yhden Puolan ja toisen Saksan kansalaiselta. Valitukset koskivat Irlannin viranomaisia, jotka eivät tunnustaneet toimintaterapeutin tutkintoa.

Irlannin viranomainen ilmoitti, että tutkintotodistuksen myöntäneen oppilaitoksen on pitänyt olla tutkinnon suorittamishetkellä toimintaterapeuttien kansainvälisen liiton (WFOT) hyväksymä. Tämä ei ollut EU-lainsäädännön mukaista.

Irlannin SOLVIT-keskus otti yhteyttä asiasta vastaavaan ministeriöön ja sai sen poistamaan tämän vaatimuksen ja hyväksymään Puolan ja Saksan kansalaisten esittämät tunnustamishakemukset.

SOLVIT-verkoston puututtua asiaan asiasta vastaava viranomainen suostui muuttamaan sääntöjä ja poistamaan kaikki maininnat WFOT:n hyväksynnästä verkkosivuilta ja hakulomakkeista.

Asia ratkaistiin 5 kuukaudessa.

Lisää aiheesta EU-säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta


Ulkomaisten kirvesmiesten kielikoe poistetaan Ruotsissa

Ruotsissa työskentelevälle puolalaiselle kirvesmiehelle kerrottiin, että saadakseen ammattikirvesmiehen täyttä palkkaa hänen olisi esitettävä todistus ruotsin kielen osaamisesta.

SOLVIT otti yhteyttä viranomaisiin ja selitti, että kirvesmies oli työskennellyt Ruotsissa jo yli 10 000 tuntia, joten kielikoe oli perusteeton. Kirvesmies oli saanut todistuksen pätevyydestään läpäistyään kirjallisen kokeen ruotsiksi.

SOLVIT sai Ruotsin viranomaiset myös poistamaan kirjallisen kielikokeen.

Asia ratkaistiin 12 viikossa.

Lisää aiheesta EU-säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta


Portugalilaiset sairaanhoitajat voivat työskennellä Espanjassa

Kolme portugalilaista sairaanhoitajaa haki ammattipätevyytensä tunnustamista Espanjassa. EU-lainsäädännön mukaan viranomaisten on vastattava hakemukseen kolmen kuukauden kuluessa. Määräaika kului umpeen, mutta sairaanhoitajat eivät saaneet vastausta.

He pelkäsivät haaveensa haihtuvan, elleivät saisi tarvitsemiaan papereita, jotta voisivat ottaa vastaan espanjalaisen sairaalan työtarjoukset.

SOLVIT puuttui asiaan, ja heidän ammattipätevyytensä tunnustettiin ajoissa Niin he pääsivät suunnittelemaan elämäänsä Espanjassa.

Asia ratkaistiin 2 viikossa.

Lisää aiheesta EU-säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta