Navigācijas ceļš

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

KĀ “SOLVIT” PANĀCA, KA PORTUGĀĻU INŽENIERIS VAR STRĀDĀT SPĀNIJĀ

Kā “SOLVIT” palīdzēja portugāļu inženierim Žoao panākt, ka viņa kvalifikāciju atzīst Spānijā un ka viņš tur drīkst strādāt.

Tā kā gan Portugāle, gan Spānija ir ES dalībvalstis, viņš drīkst strādāt abās, kolīdz ir atzīta viņa kvalifikācija. Tomēr pirms “SOLVIT” iesaistīšanās formalitāšu kārtošana bija ievilkusies un Žoao nācās laist garām darba piedāvājumus.


Austriešu fizioterapeitam atļauj praktizēt Portugālē

Kāds fizioterapeits no Austrijas iesniedza dokumentus, lai viņa profesionālo kvalifikāciju atzītu Portugālē. Pēc gada no Portugāles iestādēm vēl joprojām nebija saņemta atbilde. Kad viņš vēlējās noskaidrot, kas par vainu, viņam lūdza pagaidīt, līdz iestāde atzvanīs.

Šī kavēšanās apdraudēja viņa izredzes atrast darbu Portugālē. Darbavietu viņš jau bija atradis, bet nevarēja sākt strādāt, iekams nebija atzīta viņa profesionālā kvalifikācija.

Pateicoties SOLVIT Portugāles centram, fizioterapeita kvalifikācija tika atzīta un viņš varēja sākt strādāt Portugālē.

Risinājums rasts 5 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: ES noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu


Īrija pieskaņo ES tiesībām savus noteikumus par ergoterapeitu kvalifikācijas atzīšanu

SOLVIT saņēma divas dažādas sūdzības: vienu no Polijas un otru no Vācijas pilsoņa, kuriem bija grūtības panākt ergoterapeita kvalifikācijas atzīšanu Īrijā.

Īrijas iestāde uzstāja, ka diploma izdošanas laikā attiecīgajai augstskolai jābūt sertificētai Pasaules Ergoterapeitu federācijā (WFOT). Šī prasība neatbilda ES tiesību aktiem.

SOLVIT Īrijas centrs sazinājās ar atbildīgo ministriju un pārliecināja to atteikties no šīs prasības un pieņemt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pieprasījumus no Polijas un Vācijas pilsoņiem.

Pēc SOLVIT iesaistīšanās atbildīgā iestāde piekrita mainīt noteikumus un atteicās no atsaucēm uz Pasaules Ergoterapeitu federāciju savā tīmekļa vietnē un veidlapās.

Risinājums rasts 5 mēnešu laikā.

Plašāka informācija: ES noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu


ES galdniekiem nav jākārto valodas pārbaudījums Zviedrijā

Poļu galdniekam, kurš strādāja Zviedrijā, apgalvoja, ka pilnu algu kā kvalificēts galdnieks viņš var saņemt tikai tad, ja nokārto zviedru valodas pārbaudījumu.

SOLVIT sazinājās ar attiecīgajām iestādēm un paskaidroja, ka galdnieks Zviedrijā jau bija nostrādājis vairāk nekā 10 000 stundas, tāpēc prasība par valodas pārbaudījumu nebija pamatota. Izturējis rakstisku zviedru valodas pārbaudījumu, galdnieks saņēma savu kvalificēta galdnieka sertifikātu.

SOLVIT arī pārliecināja Zviedrijas iestādes atteikties no standartizētā rakstveida valodas pārbaudījuma.

Risinājums rasts 12 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: ES noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu


ES medicīnas māsas drīkst strādāt Spānijā

Trīs portugāļu medmāsas Spānijā iesniedza pieteikumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Saskaņā ar ES tiesību aktiem iestādēm vajadzēja atbildēt 3 mēnešu laikā. Šis termiņš pagāja, bet medmāsas nebija saņēmušas nekādu atbildi.

Jaunās sievietes nosprieda, ka viņu “Eiropas sapnis” drīz izčākstēs, ja tuvākajā laikā neizdosies saņemt dokumentus, kas bija vajadzīgi, lai varētu pieņemt Spānijas slimnīcas piedāvāto darbu.

Lietā iesaistījās SOLVIT, un viņu kvalifikācija itin drīz tika atzīta, tā ka visas trīs varēja sākt plānot dzīvi Spānijā.

Risinājums rasts 2 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: ES noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu