Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Finanční sprostredkovatelia

Finanční sprostredkovatelia v rámci nástroja mikrofinancovania Progress a EaSI:


  • Zelená: krajiny, v ktorých pôsobia finanční sprostredkovatelia
  • Modrá: krajiny, v ktorých v súčasnosti nepôsobia finanční sprostredkovatelia
  • Šedá: nezúčastnené a/alebo neoprávnené krajiny

Zdieľať stránku