Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Manroland - EGF/2012/002

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 5 352 944.

Ieteikt šo lapu: