Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Manroland - EGF/2012/002

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 5 352 944.

Del denne side