Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Manroland - EGF/2012/002

country image

Elke steunaanvraag van een lidstaat in het kader van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) doorloopt een aantal vaste fasen, van de indiening van de aanvraag tot de uitbetaling van de steun.

Aangevraagd bedrag uit het EFG (€): 5 352 944.

Delen