Заетост, социални въпроси и приобщаване

Manroland - EGF/2012/002

country image

Заявлението на всяка страна членка за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) трябва да премине през серия от предварително определени етапи – от подаване на заявлението до извършване на плащането.

Поискана сума от ЕФПГ (в евро): 5 352 944.

Споделете тази страница