Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Manroland - EGF/2012/002

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 5 352 944.

Zdieľať stránku