Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Tilläggspension

För många européer är kompletterande pensioner en viktig inkomstkälla. Eftersom samordningen av de sociala trygghetssystemen inte omfattar alla kompletterande system, har EU enats om särskilda regler för att skydda de kompletterande pensionsrättigheterna för arbetstagare som flyttar utomlands. Reglerna gäller för pensionssystem som är kopplade till tjänst (tjänstepension).

Varför är det viktigt att skydda kompletterande pensionsrättigheter?

Vissa regler i de kompletterande systemen kan leda till att du som arbetstagare förlorar pensionsrättigheter när du flyttar inom EU .

Enligt en del system förvärvar du pensionsrättigheter bara om du uppfyller vissa villkor. Om du exempelvis säger upp dig för att flytta till ett annat medlemsland, behåller du eventuellt inte dina pensionsrättigheter, eftersom du inte var anställd tillräckligt länge.

Även om pensionsrättigheterna betraktas som förvärvade när du lämnar pensionssystemet, kan de komma att ätas upp av inflationen om de inte värdesäkras.

Likabehandling och utbetalning i annat land

Direktiv 98/49/EG om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare var ett första steg mot att undanröja hinder mot den fria rörligheten för kompletterande pensioner. Sammanfattningsvis gäller följande:

 • De pensionsrättigheter som har tjänats in av en person som lämnar ett pensionssystem för att flytta till ett annat medlemsland ska bevaras i samma utsträckning som för en person som stannar kvar i ursprungslandet.
 • Förmånstagare i ett kompletterande pensionssystem har rätt att få sin pension utbetald i vilket medlemsland som helst.

Intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter

Direktiv 2014/50/EU om intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter antogs den 16 april 2014. I direktivet fastställs nedanstående minimikrav för skydd av pensionsrättigheter för arbetstagare som flyttar utomlands. Medlemsländerna var skyldiga att införa kraven i sin lagstiftning senast den 21 maj 2018.

 1. Intjänande
 2. När du har varit anställd i minst tre år betraktas pensionsrättigheterna som förvärvade.
 3. Dina inbetalade avgifter kan aldrig gå förlorade. Det betyder att om du lämnar ett pensionssystem innan rättigheterna betraktas som förvärvade ska de inbetalade avgifterna återbetalas.
 4. Lägsta ålder för att få förvärva pensionsrättigheter får inte vara högre än 21 år.
 5. Bevarande
 6. När du lämnar ett pensionssystem har du rätt att behålla de pensionsrättigheter som du har förvärvat i systemet, eller så kan du välja att få motsvarande belopp utbetalt.
 7. Efter att du har lämnat ett pensionssystem ska dina pensionsrättigheter bevaras så att de motsvarar de aktiva systemmedlemmarnas rättigheter. Bevarandemetoden kan variera beroende på systemet. Pensionsrättigheternas värde kan till exempel justeras utifrån
  • inflation eller lönenivåer (förmånsbestämda system)
  • avkastning på systemets tillgångar (kompletterande pensionssystem).
 8. Information
 9. Som arbetstagare har du rätt till information om hur din flytt till ett annat land påverkar dina pensionsrättigheter.
 10. Du och dina efterlevande (om systemet har efterlevandeförmåner) har också rätt till information om rättigheternas värde och behandling.

Direktivet gäller arbetstagare som flyttar mellan medlemsländer. Ett land kan emellertid låta reglerna gälla även för arbetstagare som byter jobb inom landet.

Direktivet gäller inte möjligheten att överföra pensionsrättigheter till ett annat lands pensionssystem.

Kommissionen antog en rapport om tillämpningen av direktiv 2014/50/EU den 6 juli 2020. 

Dela den här sidan