Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky pilier sociálnych práv: príbehy

Práva a zásady opísané v Európskom pilieri sociálnych práv majú vplyv na životy ľudí a formujú našu víziu sociálnej Európy.

Nasledujúce svedectvá a príbehy  Európanov ilustrujú význam takýchto zásad. Inšpirovali umelcov a občanov, aby sa podelili o svoje osobné názory na sociálne práva v EÚ. 

Ak sa chcete podeliť o svoje skúsenosti, kontaktujte náš tím.

Zdieľať stránku