Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Kde sa zaregistrovať, aby ste získali záruku pre mladých ľudí?

Ste mladý Európan, ktorý práve ukončil školu? Alebo ste sa nedávno stali nezamestnaným? Pravdepodobne potom budete hľadať

  • prácu
  • učňovskú prípravu
  • stáž
  • ďalšie vzdelávanie

Kliknite na niektorú krajinu na mape zobrazenej nižšie, nájdete tam miestne kontaktné miesto, kde sa môžete zaregistrovať do systému záruky pre mladých ľudí – iniciatívy EÚ, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov, či už registrovaní na úrade práce alebo nie, dostali kvalitnú, konkrétnu ponuku do štyroch mesiacov po ukončení formálneho vzdelávania alebo strate zamestnania.


 

Zdieľať stránku