Заетост, социални въпроси и приобщаване

Къде да се регистрирате за гаранцията за младежта?

Вие сте млад европеец, току-що завършил училище? Или наскоро сте останали без работа? В такъв случай вероятно търсите

  • работа
  • професионална подготовка
  • стаж
  • продължаващо обучение

Като щракнете върху дадена страна на картата по-долу, можете да намерите местното звено за контакт за регистриране за гаранцията за младежтаинициатива на ЕС, целяща да се гарантира, че всички млади хора на възраст под 25 години, независимо дали са регистрирани в службите по заетостта, получават качествена и конкретна оферта в рамките на четири месеца, след като са напуснали системата на формалното образование или са изгубили работата си.


 

Споделете тази страница