Заетост, социални въпроси и приобщаване

Твоята първа работа с EURES

Помощ за младите хора

„Твоята първа работа с EURES“ е целева схема за мобилност. Целите на схемата са:

 • попълване на свободните работни места в даден сектор, страна или група от страни, или
 • подкрепа за определени групи работници със склонност към мобилност, каквито са младите хора.

Как функционира?

 • „Твоята първа работа с EURES“ е отворена за млади кандидати за работа и работодатели от 28-те държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия.
 • Кандидатите трябва да бъдат граждани и законно пребиваващи в някоя от тези държави.
 • Схемата има за цел да помогне на
  • млади хора на възраст до 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга държава членка;
  • работодателите да намерят уменията, необходими за тяхната дейност.
 • Дейностите се изпълняват от консорциуми, които се ръководят от службите на EURES и в които участват поне седем държави.

Как се финансира това?

От 2014 г. „Твоята първа работа с EURES“ се финансира по линия на оста EURES на програмата EaSI.

Дейностите се финансират чрез годишни покани за представяне на предложения. За повече информация, моля, вижте публикуваните покани (текущи и/или приключили), както и списъка с отпуснати безвъзмездни средства.

Още за „Твоята първа работа с EURES“ на

___ портала EURES

___ доклади за напредъка (само на английски)

Подготвително действие „Твоята първа работа с EURES“

„Твоята първа работа с EURES“ функционира като пилотен проект между 2012 г. и средата на 2015 г. Това „подготвително действие“ беше финансирано от бюджета на ЕС за 2011 — 2013 г.

Целта беше да се помогне на младежите в ЕС на възраст между 18 и 30 години да намерят работа, стаж или практика в някоя от страните от Съюза.

В доклада за междинна оценка на „Твоята първа работа с EURES“ се прави преглед на постигнатите през първите две години резултати и на основните предизвикателства в бъдеще. В окончателния доклад за „Твоята първа работа с EURES“ за периода 2012—2015 г. са представени резултатите и постиженията на подготвителното действие (само на английски).

До последното тримесечие на 2016 г. се провежда последваща оценка.

Целта е:

 • да бъдат потвърдени и допълнени заключенията от междинната оценка;
 • да се направи преглед на разходите, ползите и резултатите от това действие, както и на бъдещите възможности.

Между 2015 и 2016 г. бе изготвена последваща оценка на подготвителното действие. Предстои да бъде публикуван доклад.

Споделете тази страница