Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Litva

Tieto informácie nie sú dostupné vo vami vybranom jazyku. Zvoľte iný jazyk.

de en fr lt

Naša jazyková politika

Tieto internetové stránky sa riadia všeobecnými jazykovými usmerneniami stanovenými pre portál EUROPA. Snažíme sa uverejniť čo najviac informácií v 24 úradných jazykoch EÚ. Z dôvodu prekladateľských a časových obmedzení pri niektorých textoch (napr. správach) sú niektoré informácie dostupné len v angličtine, francúzštine a nemčine. 

Právne predpisy a iné úradné dokumenty sú prístupné na stránkach Európskej komisie EUR-Lex vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku