Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Germany

W sytuacjach nadzwyczajnych

 • Dzwoń pod numer 112.

Izby przyjęć w Niemczech nazywają się Notaufnahme.

Informacje o służbie zdrowia w Niemczech: Wyjazd do Niemiec z kartą EKUZ – ulotka


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze i dentyści

 • Należy udać się bezpośrednio do lekarza lub dentysty, który zawarł umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Trzeba zabrać ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (lub tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu) oraz dowód tożsamości lub paszport.
 • Po godzinach przyjęć należy zgłaszać się do lekarzy lub dentystów pełniących dyżur (Notdienst).
 • Na miejscu wybiera się niemiecki fundusz ubezpieczenia zdrowotnego (tylko w j. niem.), który ma zapłacić za leczenie.
 • Leczenie jest bezpłatne.
 • Na gabinetach lekarskich i dentystycznych z reguły znajdują się tabliczki Kassenarzt lub Alle Kassen, co oznacza, że świadczy się w nich usługi w ramach publicznej służby zdrowia.
 • Karta EKUZ nie obejmuje kosztów usług lekarzy, którzy nie zawarli umowy z państwowymi niemieckimi kasami chorych. Koszty te ponosi pacjent.

Szpitale

 • Z wyjątkiem nagłych przypadków przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza.
 • Osoby w wieku od 18 lat uiszczają opłatę dzienną w wysokości 10 euro. Nie ma to zastosowania do pobytów w szpitalu przekraczających 28 dni w tym samym roku.
 • Leczenie szpitalne obejmuje wszelkie usługi medyczne, które są konieczne.
 • Za wszelkie opcje dodatkowe, np. pokój jedno- lub dwuosobowy, płaci pacjent.

Recepty i skierowania

 • Lekarz może wystawić skierowanie na wszelkiego rodzaju usługi medyczne, np. usługi fizjoterapeuty. Pacjent płaci wtedy dodatkowo 10 euro od skierowania oraz 10 proc. kosztów usługi.
 • Leki na receptę wydawane są we wszystkich aptekach. Z reguły trzeba zapłacić 10 proc. kosztów (co najmniej 5 euro, a maksymalnie 10 euro), ale nie więcej niż pełną cenę leku. Ta opłata nie podlega zwrotowi.
 • Za leki bez recepty, takie jak środki przeciwbólowe bądź syropy na kaszel, trzeba zapłacić samemu. Pacjent płaci też za niektóre leki na receptę, np. na przeziębienie lub grypę.
 • Przepisane przez lekarza leki dla dzieci i młodzieży do lat 18 są bezpłatne.
 • Poza normalnymi godzinami pracy należy zgłaszać się do dyżurujących aptek (Apoptheken-Notdienst). Informacja o najbliższej dyżurującej aptece wywieszona jest z reguły w witrynie każdej apteki. Listę dyżurujących aptek można też znaleźć w lokalnej gazecie lub w internecie (strona tylko w j. niem.).

Pogotowie

 • Transport do szpitala w sytuacjach zagrożenia życia – gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan pacjenta – jest bezpłatny.
 • Pacjent płaci zwykle 10 proc. kosztów transportu (co najmniej 5 euro, a maksymalnie 10 euro), ale nie więcej niż pełną cenę. Ta opłata nie podlega zwrotowi.

Ratownictwo lotnicze

 • Zasady są takie same, jak w przypadku usług pogotowia.

Zwrot kosztów

 • Za większość usług medycznych w Niemczech nie trzeba płacić z góry.
 • Jeśli poddałeś się leczeniu bez skierowania od lekarza lub skorzystałeś z usług dodatkowych, musisz sam ponieść tego rodzaju koszty.
 • Wszelkie uiszczone opłaty zazwyczaj nie są w Niemczech refundowane.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia w Niemczech, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się z własnym ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

Zabiegi lecznicze

 • Pacjent opłaca 10 proc. kosztów.
 • Dodatkowo każdorazowo płaci 10 euro od skierowania.

Leki i bandaże

 • Pacjent płaci 10 proc. kosztów (co najmniej 5 euro, a maksymalnie 10 euro), ale nie więcej niż pełną cenę.

Leczenie szpitalne

 • 10 euro za dobę, pacjent płaci maksymalnie za 28 dni w roku.
 • Opłaca też w pełni koszty opcji dodatkowych (takich jak leczenie przez ordynatora czy pokój jedno- lub dwuosobowy).

Pogotowie

 • Pacjent płaci 10 proc. kosztów (co najmniej 5 euro, a maksymalnie 10 euro), ale nie więcej niż pełną cenę.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Przed wyjazdem skontaktuj się z placówką medyczną w miejscu planowanego pobytu w Niemczech i upewnij się, czy karta EKUZ uprawnia do uzyskania potrzebnego Ci leczenia przez wymagany okres.
 • Więcej informacji uzyskasz od niemieckiego funduszu ubezpieczenia zdrowotnego (strona tylko w j. niem.), który zgodnie z Twoim wyborem ma zapłacić za leczenie.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Informacje dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Niemczech

 • Twoja kasa chorych wyda Ci tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu.
 • W nagłych przypadkach zaświadczenie to może zostać wysłane do kraju Twojego pobytu faksem lub pocztą elektroniczną.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę