Wyślij do znajomego
RSS
google +
Wersja do druku

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Obywatele europejscy mają prawo mieć dostęp do produktów leczniczych, które są bezpieczne, wysokiej jakości i skuteczne. Sfałszowane leki mogą zawierać składniki niskiej jakości lub w nieodpowiednich dawkach – zbyt wysokich lub zbyt niskich – i w związku z tym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia obywateli UE. Dyrektywa dotycząca zwalczania fałszowania lekówpdf, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2013 r., przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa produktów leczniczych, ponieważ określone są w niej środki służące weryfikacji ich autentyczności oraz poprawie jakości ich składników. Do trzech głównych nowości zalicza się:

  • Po pierwsze produkty lecznicze wydawane na receptę będą musiały być opatrzone – na zewnętrznym opakowaniu – unikalnym numerem oraz elementem uniemożliwiającym naruszenie opakowania, co umożliwi farmaceutom weryfikację, czy produkt jest autentyczny i czy pozostał zamknięty przed wydaniem. Zapobiegnie to trafianiu sfałszowanych leków do pacjentów.
  • Po drugie składniki czynne produktów leczniczych mają być wytwarzane zgodnie z odpowiednimi standardami jakości („dobrą praktyką wytwarzania substancji czynnych”) niezależnie od tego, czy są wytwarzane w UE, czy importowane. W przypadku importu kraj pochodzenia musi poświadczyć, że składnik czynny został wytworzony zgodnie ze standardami odpowiadającymi standardom unijnym. Przepisy te zapewniają, że w UE w produktach leczniczych stosuje się wyłącznie bezpieczne składniki wysokiej jakości. 
  • Po trzecie legalne apteki internetowe będą oznaczone takim samym logo w całej UE. Klikając na logo, będzie można zweryfikować legalność apteki. Umożliwi to obywatelom UE dokonanie świadomego wyboru przy zakupie produktów leczniczych przez internet. 

Dyrektywa dotycząca zwalczania fałszowania leków jest prawdziwym przełomem dla bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych będących w obiegu na rynku UE: nie tylko będzie trudniej, żeby sfałszowane leki trafiły do pacjentów, lecz także obywatele europejscy będą mogli kupować produkty lecznicze przez internet ze zweryfikowanych źródeł. Ponadto dyrektywa ta zapewni, że w UE w produktach leczniczych będą stosowane wyłącznie składniki wysokiej jakości. To może mieć tylko korzystny wpływ na poziom ochrony zdrowia publicznego w UE.