Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz drošām, kvalitatīvām un iedarbīgām zālēm. Viltotas zāles var saturēt sliktas kvalitātes sastāvdaļas vai tās saturēt nepareizās devās — pārāk lielās vai pārāk mazās — un tāpēc nopietni apdraud ES iedzīvotāju veselību. Viltoto zāļu direktīvapdf — kas stājās spēkā 2013. gada 2. janvārī — panāk lielāku zāļu nekaitīgumu, paredzot pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu šo zāļu autentiskumu un uzlabotu sastāvdaļu kvalitāti. Ir trīs jaunas lietas.

  • Pirmkārt, uz recepšu zāļu ārējā iesaiņojuma būs jābūt iesaiņojuma numuram un neskartības pazīmei, kas farmaceitam, izsniedzot zāles, ļauj pārbaudīt, vai tās ir autentiskas un nav tikušas atvērtas. Tā varēs gādāt, lai viltotās zāles nenonāktu pie pacientiem.
  • Otrkārt, zāļu aktīvās sastāvdaļas jāražo atbilstoši kvalitātes standartiem (laba aktīvo vielu ražošanas prakse) neatkarīgi no tā, vai tās ir ražotas ES vai importētas. Ja tās ir importētas, izcelsmes valstij jāapliecina, ka aktīvā sastāvdaļa ir ražota saskaņā ar standartiem, kas ir līdzvērtīgi ES standartiem. Šie noteikumi garantē, ka Eiropas Savienībā izmanto kvalitatīvas zāļu sastāvdaļas. 
  • Treškārt, likumīgas interneta aptiekas visā ES varēs atpazīt pēc vienāda logotipa. Noklikšķinot uz šo logotipu, varēs pārbaudīt aptiekas likumību. Tas ES iedzīvotājiem palīdzēs izlemt, kurās interneta aptiekās iegādāties zāles. 

Viltoto zāļu direktīva ievieš apvērsumu ES apritē esošo zāļu nekaitīgumā un kvalitāte. Ne tikai būs daudz grūtāk viltotās zāles pārdot pacientiem, bet Eiropas iedzīvotāji varēs zāles iegādāties no pārbaudītiem interneta avotiem. Turklāt direktīva nodrošinās, ka Eiropas Savienībā zāļu sastāvā būs tikai kvalitatīvas vielas. Tas var tikai labvēlīgi ietekmēt ES sabiedrības veselības aizsardzību.