Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

EU:n kansalaiset ovat oikeutettuja lääkkeisiin, jotka ovat turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita. Väärennetyt lääkkeet voivat sisältää huonolaatuisia tai väärin annosteltuja (joko liian suuri tai liian pieni annos) ainesosia, ja siksi ne muodostavat vakavan terveysuhan EU:n kansalaisille. Väärennettyjä lääkkeitä koskeva direktiivipdf, joka pantiin täytäntöön 2. tammikuuta 2013, parantaa lääketurvallisuutta. Siinä säädetään toimenpiteistä, joiden avulla voidaan varmistaa lääkkeiden aitous ja parantaa niiden ainesosien laatua. Direktiivi sisältää kolme uudistusta:

  • Reseptilääkkeiden ulommassa päällyksessä on oltava pakkauskohtainen numero ja peukaloinnin paljastava mekanismi, joiden avulla farmaseutti voi ennen lääkkeen jakamista varmistaa, että lääke on aito ja pakkaus avaamaton. Näin voidaan estää väärennettyjen lääkkeiden päätyminen potilaille.
  • Lääkkeiden vaikuttavat ainesosat on valmistettava laatuvaatimusten mukaisesti (vaikuttavia aineita koskeva hyvä tuotantotapa) riippumatta siitä, valmistetaanko ne EU:n alueella vai ovatko ne tuontitavaraa. Jos vaikuttavat aineet tuodaan EU:hun, alkuperämaan on todistettava, että ne on valmistettu unionin vaatimuksia vastaavalla tavalla. Näillä säännöksillä varmistetaan, että EU:n lääkkeissä käytetään ainoastaan turvallisia, laadukkaita ainesosia. 
  • Kaikilla EU:n alueella toimivilla verkkoapteekeilla on oltava yhteinen logo. Apteekin laillisuuden voi varmistaa napsauttamalla logoa. Näin EU:n kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun he ostavat lääkkeitä verkon kautta. 

Lääkeväärennösdirektiivi on todellinen läpimurto EU:ssa lääkkeiden turvallisuuden ja laadun kannalta: väärennettyjen lääkkeiden päätyminen potilaille on entistä epätodennäköisempää ja kansalaiset voivat ostaa lääkkeitä varmennetuista verkkolähteistä. Lisäksi direktiivin avulla voidaan varmistaa, että lääkkeissä käytetään EU:n alueella ainoastaan korkealaatuisia ainesosia. Direktiivi parantaa merkittävästi kansanterveyden suojelun tasoa EU:ssa.