Send to a friend
RSS
google +
Verzija za ispis

Napisala Paola Testori Coggi, Glavna direktorica za zdravlje i potrošače, Europska komisija

Napisala Paola Testori Coggi, Glavna direktorica za zdravlje i potrošače, Europska komisija

Europski građani imaju pravo na sigurne, visokokvalitetne i učinkovite lijekove. Krivotvoreni lijekovi mogu sadržavati sastojke koji su niske kvalitete ili u previsokim ili preniskim dozama, zbog čega predstavljaju opasnost za zdravlje građana EU-a. Direktivom o krivotvorenim lijekovimapdf, koja je stupila na snagu 2. siječnja 2013., utvrđuju se mjere za provjeravanje autentičnosti lijekova i poboljšavanje njihovih sastojaka, čime će se povećati njihova sigurnost. Riječ je posebno o trima glavnim novostima:

  • Prvo, lijekovi na liječnički recept morat će na vanjskoj ambalaži nositi broj pojedinačne serije i zaštitni pečat koji će ljekarniku omogućiti da provjeri je li lijek autentičan i neotvaran. Time će se spriječiti da krivotvoreni lijekovi dospiju do pacijenata.
  • Drugo, aktivni sastojci lijekova moraju se proizvoditi u skladu s primjerenim standardima kvalitete („dobra proizvođačka praksa za aktivne tvari”) bez obzira na to jesu li proizvedeni u EU-u ili uvezeni. Ako su uvezeni, zemlja podrijetla mora potvrditi da je aktivni sastojak proizveden u skladu sa standardima istovjetnima standardima Unije. Tim se odredbama osigurava da se samo sigurni sastojci visoke kvalitete upotrebljavaju u lijekovima u EU-u. 
  • Treće, zakonite internetske ljekarne moći će se prepoznati po istom logotipu diljem EU-a. Klikom na logotip moći će se provjeriti zakonitost ljekarne. Time će se građanima EU-a omogućiti da donose informirane odluke prilikom kupnje lijekova na internetu. 

Direktiva o krivotvorenim lijekovima predstavlja pravi pomak za sigurnost i kvalitetu lijekova koji kruže EU-om: ne samo da će krivotvorenim lijekovima biti teže dospjeti do pacijenata, nego će građani Europe moći kupovati lijekove na internetu putem provjerenih izvora. Nadalje, Direktivom će se osigurati i isključiva upotreba sastojaka visoke kvalitete u lijekovima u EU-u. To može imati samo pozitivan utjecaj na razinu zaštite javnog zdravlja u EU-u.