Leki i leczenie

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony, konkurencyjności i innowacyjności…

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony, konkurencyjności i innowacyjności w dziedzinie zdrowia publicznego. Jeżeli chodzi o leki i leczenie, główne cele to zagwarantowanie dostępu do leków po przystępnej cenie, zapewnienie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leków oraz poprawa jakości i usprawnienie rozpowszechniania informacji umożliwiających pacjentom podejmowanie świadomych decyzji w zakresie leczenia. Aby wspierać działania w tym obszarze i w wielu innych Komisja Europejska stworzyła forum farmaceutyczne służące dyskusji na wysokim szczeblu, w ramach którego specjaliści w tej dziedzinie zbierają się regularnie na spotkaniach grup roboczych, opracowują zalecenia i wymieniają optymalne rozwiązania. Celem tych działań jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego oraz jego wkładu w realizację celów społecznych oraz związanych ze zdrowiem publicznym. UE wspiera badania naukowe, opracowywanie innowacyjnych metod leczenia oraz swobodny przepływ leków na rynku wewnętrznym. Wraz z państwami członkowskimi i pozostałymi zainteresowanymi podmiotami, UE opracowuje plany badań strategicznych. Pomogą one wskazać najważniejsze dziedziny, w których należy jak najszybciej zintensyfikować badania, aby doprowadzić do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia społeczeństwa.

Kolejnym ważnym obszarem działalności jest dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu i nadzór nad rynkiem. UE utworzyła Europejską Agencję Leków (EMEA), która udziela państwom członkowskim wszechstronnych porad na temat jakości, bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności produktów leczniczych.

UE działa również na rzecz poprawy dostępu do podstawowych leków w krajach rozwijających się.