Sti

Sociale beskyttelsessystemer - MISSOC

Hvad er MISSOC?

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) indeholder detaljerede, sammenlignelige og regelmæssigt opdaterede oplysninger om nationale socialsikringsordninger på engelsk, fransk og tysk.

MISSOC udarbejder komparative tabeller om social beskyttelse, der dækker:

  • 32 lande (de 28 EU-lande og Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz)
  • 12 hovedområder inden for social beskyttelse: finansiering, sundhedsvæsen, sygedagpenge, barsel, invaliditet, alderdom, efterladte, arbejdsskader og erhvervssygdomme, familieydelser, arbejdsløshed, ret til socialhjælp og hjemmehjælp
  • over 300 detaljerede kategorier.

De tværgående introduktioner til de komparative tabeller giver desuden en tværnational indgang til hovedemnerne og principperne for de enkelte grene af den sociale beskyttelse. Fra og med 2011 står MISSOC også for opdateringen af en serie vejledninger til EU-landenes sociale sikringssystemer, som skal vejlede borgere, der rejser rundt i Europa.

MISSOC udarbejder også MISSOC Analysis, en årlig bulletin og andre specialiserede publikationer. Du kan få arkivmateriale om MISSOC's aktiviteter gennem MISSOC's sekretariat.

Hvem bruger MISSOC?

MISSOC bruges især af:

  • Politiske beslutningstager og embedsmænd i EU-landene
  • Forskere og studerende
  • Folk, der flytter til andet europæisk land for at bo eller arbejde

Hvordan opdateres oplysningerne?

MISSOC koordineres af Europa-Kommissionen med hjælp fra et sekretariat, den har udnævnt. Hvert land udpeger en eller to repræsentanter fra sine egne ministerier eller institutioner, der er ansvarlige for socialsikring.  Repræsentanterne opdaterer med jævne mellemrum de komparative tabeller og vejledningerne til landenes sociale sikringssystemer.