Cale de navigare

Sisteme de protecţie socială - MISSOC

Ce este MISSOC?

Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială (MISSOC) vă pune la dispoziţie informaţii detaliate, comparabile şi actualizate periodic despre sistemele naţionale de protecţie socială, în limbile engleză, franceză şi germană.

MISSOC publică Tabelele comparative cu privire la protecţia socială, cuprinzând date despre:

  • 32 de ţări: cele 28 de state membre, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia;
  • 12 domenii principale: finanţare, asistenţă medicală, boală, maternitate, invaliditate, vârstă înaintată, supravieţuitori, accidente de muncă şi boli profesionale, familie, şomaj, resurse minime garantate şi îngrijiri medicale pe termen lung;
  • peste 300 de categorii prezentate detaliat.

În plus, Introducerile la tabelele comparative oferă o abordare transnaţională a principalelor concepte şi principii aplicabile fiecărei ramuri a protecţiei sociale. Începând cu anul 2011, printre responsabilităţile MISSOC se numără şi actualizarea periodică a ghidurilor privind sistemele naţionale de securitate socială, concepute pentru a-i informa pe cetăţenii care se deplasează pe teritoriul Europei.

MISSOC realizează, de asemenea, analize, un buletin informativ anual şi alte publicaţii specializate. Secretariatul MISSOC vă poate pune la dispoziţie documente de arhivă referitoare la activităţile sistemului de informare.

Cine sunt utilizatorii MISSOC?

MISSOC este utilizat de:

  • responsabili politici şi funcţionari din ţările UE
  • cercetători şi studenţi
  • cetăţeni care se mută într-un alt stat membru cu scopul de a lucra sau de a trăi în ţara respectivă.

Cum sunt actualizate informaţiile?

MISSOC este coordonat de Comisia Europeană, în colaborare cu secretariatul creat în acest scop. Ţările participante numesc câte unul sau doi corespondenţi din cadrul ministerelor naţionale sau al instituţiilor responsabile cu securitatea socială. Corespondenţii actualizează periodic tabelele comparative şi ghidurile privind sistemele naţionale de securitate socială.