Ścieżka nawigacji

Systemy ochrony socjalnej − MISSOC

Czym jest MISSOC?

MISSOC to unijny system informacji o ochronie socjalnej zapewniający szczegółowe, regularnie aktualizowane i porównywalne informacje na temat krajowych systemów opieki socjalnej. Jest on dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

MISSOC publikuje tabelki zawierające porównywalne dane na temat opieki socjalnej, które obejmują:

  • 32 krajów (28 państw UE oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię),
  • 12 obszarów opieki socjalnej (finansowanie, opieka zdrowotna, choroby, macierzyństwo, inwalidztwo, podeszły wiek, obrażenia przy pracy i choroby zawodowe, rodzina, bezrobocie, emerytura, gwarantowane środki minimalne i opieka długoterminowa),
  • ponad 300 szczegółowych kategorii.

Tabelki porównawcze zawierają też raporty analityczne, które wyjaśniają najważniejsze terminy i zasady dotyczące każdego z obszarów opieki socjalnej, umieszczając je w kontekście międzynarodowym. Od roku 2011 MISSOC ma się zajmować aktualizacją szeregu przewodników dotyczących krajowych systemów opieki socjalnej przeznaczonych dla osób przeprowadzających się z jednego kraju UE do innego.

MISSOC opracowuje również MISSOC Analysis, roczny biuletyn informacyjny, i inne publikacje specjalistyczne. Aby uzyskać materiały archiwalne dotyczące działalności MISSOC-u, prosimy o kontakt z sekretariatem MISSOC.

Kto korzysta z systemu?

Z systemu MISSOC korzystają:

  • politycy i urzędnicy z krajów UE,
  • naukowcy i studenci,
  • osoby przeprowadzające się do innego kraju UE z zamiarem podjęcia studiów lub pracy.

Jak aktualizowane są informacje?

Systemem zarządza Komisja Europejska przy pomocy specjalnie powołanego w tym celu sekretariatu. Każde państwo uczestniczące w systemie wyznacza jednego lub dwóch korespondentów, którymi są pracownicy ministerstw lub instytucji odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne. Korespondenci okresowo aktualizują tabelki porównawcze oraz przewodniki dotyczące krajowych systemów opieki społecznej.