Навигационна пътека

Търсене в каталога на публикациите

Абонирайте се за известия по ел. поща за нови публикации

Запознайте се с новостите, изтеглете официални публикации и проучвания във връзка с политиките на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Търсене в каталога на публикациите

Подробно търсене

На фокус

 • 23/05/2017

  What’s in it for me? - EU action on employment, social affairs and inclusion

  EU action in employment, social affairs and inclusion touches all citizens in their everyday lives: helping new entrepreneurs, supporting young people to find a job, making sure you enjoy free emergency healthcare while abroad, and much more. Read how Nina, Tomasz, Jeanne and Daniel benefited from EU support and see which opportunities are open to you.

   

  This publication will be available in all EU languages in print and online

Всички последни публикации

 • 23/06/2017

  Analytical webnote 1/2017: wage distribution spill-overs from minimum wage increases in France

  This note analyses the impact of an increase in the minimum wage in France on the overall wage distribution for the period 2007 to 2012. It is based on EU Statistics on Income and Living Conditions, a unique source that contains detailed information on income, poverty, social exclusion and living conditions.

 • 22/06/2017

  EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals

  This brochure provides an overview of the EU Skills Profile Tool; a multilingual online editor that makes it possible for refugees, migrants and other third country nationals to present their skills, qualifications, and experiences in a way that is understood across the European Union.

 • 22/06/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 6

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 14/06/2017

  Bottleneck occupations 2016

  'Bottleneck vacancies’ refers to vacancies for occupations which are considered to be in short supply. They are found not only in high-skilled occupations, such as IT, scientific, engineering or medical professionals, but also in skilled and low-skilled manual occupations. The first mainly arise from skills deficits, but the latter are more due to recruitment and retention problems related to working conditions and pay. The study compares shortage and surplus occupations, based on data from the Public Employment Services of the EU, Norway and Iceland, and the Labour Force Survey.

   

 • 07/06/2017

  Социална Европа Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

  Настоящото ръководство е предназначено за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби и за работещите на тях, така че както плавателните съдове, така и техните екипажи да се завръщат невредими след дадено пътуване. Като се има предвид, че тези плавателни съдове представляват около 80 % от целия риболовен флот на ЕС и че смъртните случаи, нараняванията и загубите на плавателни съдове са на неприемливи равнища, настоящото ръководство е от решаващо значение за предотвратяването на рисковете и за защитата на по-широката риболовна общност. Различните модули в ръководството се акцентират върху ключовите области, по-конкретно плавателния съд, екипажа, риболовните операции, реални случаи, оценка на риска и допълнителна информация, като например предпазни средства за плаване, стабилност, първа помощ, работно оборудване и тренировки за действие в извънредни ситуации. Речникът, наред с илюстрациите, снимките и графиките, служат за подчертаване на важните точки в ръководството, което го прави изключително лесно за ползване. Настоящата публикация е достъпна на хартиен носител и в електронен формат на всички официални езици в ЕС.