Навигационна пътека

Търсене в каталога на публикациите

Абонирайте се за известия по ел. поща за нови публикации

Запознайте се с новостите, изтеглете официални публикации и проучвания във връзка с политиките на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Търсене в каталога на публикациите

Подробно търсене

На фокус

 • 16/12/2016

  Европейски социален фонд — инвестиции в хората

  Тази брошура описва как Европейският социален фонд (ЕСФ) подпомага хора, които при други обстоятелства може да нямат възможност да поучават обучение, да придобият квалификации и да си намерят добра работа. Благодарение на своя мащаб и обхват фондът оказва осезаемо въздействие върху пазара на труда и обществото като цяло. В някои държави близо 90 % от действителните разходи за мерки на трудовия пазар идват от ЕСФ. Фондът е основният инструмент на ЕС за изпълнение на неговите цели за увеличаване на трудовата заетост, намаляване на бедността и подобряване на образователните постижения в целия Съюз.

  Публикацията обяснява как работи ЕСФ, представя резултатите, получени до момента от периода на финансиране 2007—2013 г., както и някои примери от реалния живот, свързани с помощта, оказана на някои от милионите хора, които фондът подпомага всяка година.

Всички последни публикации

 • 22/02/2017

  Posting of workers - Report on A1 portable documents issued in 2015

  Portable Document A1 is a formal statement proving that the holder pays social contributions in another EU country. PD A1 provide a source of statistics on posted workers and persons working in several EU countries. This report shows that in 2015, there were some 2.05 million postings, an increase of 7% compared to the previous year. Poland, Germany and France accounted as the main sending countries, while Germany, France and Belgium as the main receiving countries. Find more data on the average duration of posting, the economic sectors involved, the impact on national labour markets and more in this report.

 • 21/02/2017

  2016 annual report on intra-EU labour mobility

  In 2015, almost 11.3 million EU citizens of working age were residing in a Member State other than their country of citizenship. This report presents an overview of mobility within the EU as well as of the economic integration of the mobile workers. In addition, report  focus this year on workers going back to their country of origin, and on the mobility at higher age (retired EU-movers).

 • 07/02/2017

  Blueprint for sectoral cooperation on skills: Automotive

  The Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills is a new framework for strategic cooperation to address short and medium-term skills needs in a given economic sector. This publication focuses specifically on the automotive sector and shows how stakeholders (businesses, trade unions, public authorities, research, education and training institutions etc.) can apply the framework to address challenges, illustrating the steps towards delivering sector-specific skills solutions through sectoral partnerships.

 • 07/02/2017

  Blueprint for sectoral cooperation on skills: Defence

  The Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills is a new framework for strategic cooperation to address short and medium-term skills needs in a given economic sector. This publication focuses specifically on the defence sector and shows how stakeholders (businesses, trade unions, public authorities, research, education and training institutions etc.) can apply the framework to address challenges, illustrating the steps towards delivering sector-specific skills solutions through sectoral partnerships.

 • 07/02/2017

  Blueprint for sectoral cooperation on skills: Maritime Technologies

  The Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills is a new framework for strategic cooperation to address short and medium-term skills needs in a given economic sector. This publication focuses specifically on the maritime technology sector and shows how stakeholders (businesses, trade unions, public authorities, research, education and training institutions etc.) can apply the framework to address challenges, illustrating the steps towards delivering sector-specific skills solutions through sectoral partnerships.