Διαδρομή πλοήγησης

Αναζήτηση στον κατάλογο εκδόσεων

Εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε με email ειδοποιήσεις για νέες εκδόσεις

Διαβάστε τα τελευταία νέα και τηλεφορτώστε επίσημες εκδόσεις και μελέτες για θέματα σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.

Αναζήτηση στον κατάλογο εκδόσεων

Σύνθετη αναζήτηση

Επικαιρότητα

 • 12/10/2017

  Social Agenda n°49: Turning vocational education and training into a smart choice

  Ahead of the next European Vocational Skills Week (20-24 November), European Commissioner Marianne Thyssen highlights the strategic importance of vocational education, training and skills in addressing today's Europe-wide challenges. In addition to a special feature on skills, a special snapshot presents three options for Europe’s social policy in the run up to 2025 that are open to discussion across Europe. There is a focus on new forms of work too, looking at steps that are being considered to help ensure all workers, including people in new forms of employment, have access to social protection and public employment services and that everybody benefits from proper work contracts. A feature on Greece reviews what the European Social Fund is doing to help the country launch a minimum income scheme

Όλες οι τελευταίες εκδόσεις

 • 19/10/2017

  Performance Monitoring Report of the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2015-2016

  The EaSI programme provides financial support to promote a high level of quality and sustainable employment, guarantee adequate and decent social protection, combat social exclusion and poverty, and improve working conditions across the EU. This performance report shows positive developments in 2015-16, in particular high satisfaction of EaSi funded policy evidence and events. Awareness raising about EaSI-supported social policy innovation project is indicated as an area for improvement.

   

  The full report is available in English only. An executive summary is available in English, French and German.

 • 13/10/2017

  Labour Market and Wage Developments in Europe - Annual Review 2017

  The Labour Market and Wage Developments in Europe report analyses the labour market from a macroeconomic perspective. It provides an analysis of recent employment and wage developments, looking at the euro area and the EU as a whole in comparison with its global trading partners. The 2017 edition shows that job creation continued to progress in 2016 and the first half of 2017 and analyses the reasons behind this improvement. The report also focuses on the structural and institutional determinants of labour market segmentation in the EU, focussing in particular on temporary employment and self-employment without employees.

 • 12/10/2017

  Atypical Employment and the Role of European PES. An exploratory paper

  This paper focuses on how national PES can facilitate labour market transitions for those people in new atypical forms of work (such as jobs in the "gig" economy). Based on the responses of national PES the paper looks at the availability of training, course curricula, client profiles, skill needs identification and the use of technology in both the promotion and delivery of training. PES responses indicate that the necessary adaptations to the traditional PES model have not yet been introduced by most PES. The paper concludes with good practices to facilitate adaptation to the new world of work. They include more flexible availability of training; more broad-based course curricula; a more heterogeneous client profile; the identification of skills needs and the use of technology to deliver flexible training remotely.

 • 12/10/2017

  Social Agenda n°49: Turning vocational education and training into a smart choice

  Ahead of the next European Vocational Skills Week (20-24 November), European Commissioner Marianne Thyssen highlights the strategic importance of vocational education, training and skills in addressing today's Europe-wide challenges. In addition to a special feature on skills, a special snapshot presents three options for Europe’s social policy in the run up to 2025 that are open to discussion across Europe. There is a focus on new forms of work too, looking at steps that are being considered to help ensure all workers, including people in new forms of employment, have access to social protection and public employment services and that everybody benefits from proper work contracts. A feature on Greece reviews what the European Social Fund is doing to help the country launch a minimum income scheme

 • 05/10/2017

  Employment and Social Development in Europe - Quarterly Review - October 2017

  The Employment and Social Development in Europe (ESDE) Quarterly Review highlights continuing economic growth in the EU together with a steady decrease in unemployment.

   

  The number of employed in the EU has reached above 235 million in the second quarter of 2017. This is the highest level ever recorded and represents almost 4 million more people in employment than in 2008. Economic growth has been the main driver behind the recovery in employment. From the second quarter of 2016 to the second quarter of 2017, GDP grew by 2.4%.

   

  Download data and charts:

  See also: Employment and Social Developments in Europe 2017