Cesta

Rovné zacházení

Každý občan EU má právo pracovat v kterékoli zemi EU, a to:

 • za stejných podmínek jako státní příslušníci dané země a
 • bez povinnosti žádat o pracovní povolení

Na zaměstnávání státních příslušníků jiných zemí EU nelze uplatňovat žádná omezení (ani množstevní limity nebo diskriminační náborová kritéria).

Výjimky

 • Znalost jazyků – po uchazečích z jiných zemí EU lze požadovat, aby prokázali znalost jazyků, která je pro dané pracovní místo nutná. Požadovaná úroveň znalosti však musí být vzhledem k danému pracovnímu místu přiměřená. Zaměstnavatelé nesmějí vyžadovat, aby se taková znalost dokládala pouze konkrétní kvalifikací.
 • Nové země EU – během přechodného období lze omezit zaměstnávání pracovníků z nových členských států EU.

Pracovní podmínky 

Zacházení s příslušníkem jiného státu EU musí být naprosto stejné jako s jeho kolegy, kteří jsou státní příslušníky země EU, v níž pracuje. Jde o:

 • pracovní podmínky (např. plat, propouštění, návrat do zaměstnání) nebo
 • nárok na školení

Sociální a daňové výhody

 • Uchazeči o zaměstnání – veškeré hotovostní příspěvky, které mají pomoci uchazečům si najít práci, musí být dostupné i občanům z jiných zemí EU za předpokladu, že mají přímou vazbu na místní pracovní trh (např. už na daném trhu hledají zaměstnání delší dobu).
 • Pracovníci z jiných zemí EU mají právo na tytéž sociální a daňové výhody jako státní příslušníci dané země. Může jít např. o slevy jízdného v hromadné dopravě určené velkým rodinám, dětské přídavky nebo dávky zajišťující životní minimum.
 • Přeshraniční pracovníci (dojíždějí za prací přes hranice členských států a domů se vracejí alespoň jednou za týden) mají v zemi, kde pracují, nárok na tytéž příspěvky jako všichni ostatní pracovníci. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že pobytem v dané zemi nelze nárok na tyto příspěvky podmiňovat. Přeshraniční pracovníci však často při uplatňování nároku na sociální výhody narážejí na různé překážky s tím, že tyto výhody jsou s pobytem v dané zemi spojeny.

Sportovci

Na profesionální a poloprofesionální sportovce se rovněž vztahují stejná pravidla EU: v zemích EU mohou pracovat za týchž podmínek jako místní státní příslušníci.


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+