Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Gelijke behandeling

Elke EU-burger heeft evenveel recht om in een ander EU-land te werken als de onderdanen van dat land:

  • onder dezelfde voorwaarden
  • en zonder een werkvergunning

De aanwerving van onderdanen van andere EU-landen kan niet worden beperkt in de vorm van een maximum of discriminerende selectiecriteria.

Uitzonderingen

  • Talenkennis: van sollicitanten uit andere EU-landen kan worden gevraagd aan te tonen dat zij de vereiste taal of talen voor de baan beheersen. De vereiste talenkennis moet dan wel redelijk en noodzakelijk zijn voor de functie. Werkgevers mogen niet slechts één bepaalde kwalificatie als bewijs aanvaarden.
  • NieuweEU-landen: gedurende de overgangsperiode kan de toegang tot banen nog beperkt zijn voor werknemers uit de nieuwe EU-landen (die in 2004 en 2007 zijn toegetreden).

Arbeidsvoorwaarden 

Een EU-burger die in een ander EU-land werkt, moet precies hetzelfde worden behandeld als collega's die onderdaan van dat land zijn wat betreft:

  • de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld loon, ontslag en (weder)indienstneming)
  • de toegang tot opleidingen

Sociale en fiscale voordelen

  • Werkzoekenden: ook voor werkzoekenden uit andere EU-landen moeten uitkeringen beschikbaar zijn om hen te helpen bij het zoeken naar werk. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de werkzoekende een reële band heeft met de lokale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld dat hij al redelijk lang werk zoekt.
  • Werknemers uit andere EU-landen hebben recht op dezelfde sociale en fiscale voordelen als de burgers van het land zelf. Voorbeelden hiervan zijn kinderbijslag, bijstandsuitkeringen en kortingen op het openbaar vervoer voor grote gezinnen.
  • Grensarbeiders (mensen die in een ander EU-land werken, maar die minstens een keer per week naar huis terugkeren) hebben dezefde uitkeringen als andere werknemers in het land waar ze werken. Hoewel het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat er voor deze uitkeringen geen woonplaatsvereisten mogen worden gesteld, ondervinden grensarbeiders soms problemen bij het aanvragen van sociale voordelen vanwege hun woonplaats.

Sporters

Voor professionele en semi-professionele sporters gelden dezelfde EU-regels: ze kunnen in een ander EU-land werken onder dezelfde voorwaarden als burgers van dat land.