Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Cyprus

Poznámka: V severnej časti Cypru (Severocyperská turecká republika) NIE je možné použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preto vám odporúčame, aby ste pred návštevou tejto časti krajiny uzavreli súkromné zdravotné poistenie.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112.

Ministerstvo zdravotníctva
Tel: +357 22 605300
E-mail: sstratis@moh.gov.cy


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia vás ošetria lekári vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
 • Za návštevu vám bude účtovaný malý štandardný poplatok.

Zubní lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia vám naliehavé ošetrenie poskytnú zubní lekári vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
 • Za návštevu vám bude účtovaný malý štandardný poplatok.

Nemocničná liečba

 • Hospitalizácia sa uskutoční len na základe odporúčania lekára pôsobiaceho vo verejnom systéme alebo po prijatí na úrazovom alebo pohotovostnom oddelení štátnej nemocnice.

Lekárske predpisy

 • Lieky sú bezplatné, ak ich predpíše štátny lekár.
 • Lekársky predpis by ste mali predložiť v štátnej lekárni, inak vám bude účtovaný poplatok.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak predložíte európsky preukaz zdravotného poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Váš európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva náklady na leteckú prepravu pacientov.
 • Poplatky sú nenávratné.

Úhrada

 • Neexistuje tu možnosť náhrady výdavkov. Účtovaná vám bude len časť nákladov, ktorú znáša pacient.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.

Spoluúčasť pacienta

Osoby, ktoré majú nárok na služby zdravotnej starostlivosti, platia poplatok vo výške

 • 3 EUR za návštevu u všeobecného lekára,
 • 6 EUR za návštevu u špecialistu,
 • 0,50 EUR za každý predpísaný liek,
 • 0,50 EUR za každý laboratórny test.

Celkovo vám nemôžu účtovať viac ako 10 EUR za predpis alebo predpis na laboratórny test.

Pacienti prijatí na úrazové alebo pohotovostné oddelenie platia sumu 10 EUR bez ohľadu na poskytnuté služby.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia


Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného na Cypre

Ministerstvo zdravotníctva

Tel: +357 22 605300

E-mail: sstratis@moh.gov.cy