Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Cyprus

Poznámka:V severnej časti Cypru (Severocyperská turecká republika) nie je možné použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preto vám odporúčame, aby ste pred návštevou tejto časti krajiny uzavreli súkromné zdravotné poistenie.

Rýchla zdravotnícka pomoc

  • Zatelefonujte na 199

Ministerstvo zdravotníctva
Tel: +357 22 605300
e-mail: sstratis@moh.gov.cy

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

  • Ak máte európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete vyhľadať lekára pôsobiaceho v rámci štátnych zdravotníckych zariadení. Za návštevu vám bude účtovaný malý štandardný poplatok.

Zubní lekári

  • Ak máte európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete vyhľadať zubára pôsobiaceho v rámci štátnych zdravotníckych zariadení. Za návštevu vám bude účtovaný malý štandardný poplatok.

Nemocničná liečba

  • K hospitalizácii môže dôjsť len na základe odporúčania štátneho lekára, alebo po prijatí na úrazovom alebo pohotovostnom oddelení štátnej nemocnice.

Lekársky predpis

  • Lieky sú bezplatné, ak ich predpíše štátny lekár. Lekársky predpis musíte predložiť v štátnej lekárni, ináč vám bude účtovaný poplatok.

Sanitné vozidlo

  • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak máte európsky preukaz zdravotného poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc

  • Váš európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva náklady na leteckú prepravu pacientov. Všetky poplatky sú nenávratné.

Úhrada

Na Cypre neexistuje systém následnej úhrady. Účtovaná vám bude len časť nákladov, ktorú znáša pacient.

Ak ste za lekársku starostlivosť museli zaplatiť, kontaktujte po návrate domov svojho poskytovateľa zdravotného poistenia a požiadajte ho o náhradu vzniknutých nákladov.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+