Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Cypern

Obs: Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller inte på norra Cypern (den turkiska delen). Du bör därför teckna en privat sjukförsäkring om du ska resa dit.

Nödsituationer

Hälsoministeriet
Tfn +357 22 605300
E-post: sstratis@moh.gov.cy


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort kan du få vård av läkare inom den offentliga vården.
 • Du betalar en patientavgift vid varje besök.

Tandläkare

 • Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort kan du få vård av tandläkare inom den offentliga vården.
 • Du betalar en patientavgift vid varje besök.

Sjukhusvård

 • Du kan bara få sjukhusvård om du får en remiss från en läkare inom den offentliga vården, eller om du läggs in via akuten på ett offentligt sjukhus.

Läkemedel

 • Läkemedel som skrivs ut av en läkare inom den offentliga vården är gratis.
 • Du måste hämta ut receptet på ett statligt apotek, annars får du betala själv.

Ambulans

 • Ambulanstransport är gratis om du visar upp ditt sjukförsäkringskort.

Ambulansflyg

 • Kortet täcker inte transport med ambulansflyg.
 • Du får ingen ersättning för kostnaderna.

Ersättning

 • Dina vårdkostnader ersätts inte på Cypern, eftersom du bara betalar en patientavgift.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Personer med rätt till sjukvårdsförmåner betalar

 • 3 euro för besök hos allmänläkare
 • 6 euro för besök hos specialist
 • 0,50 euro per receptbelagt läkemedel
 • 0,50 euro per laboratorietest

Du betalar totalt högst 10 euro per recept på läkemedel eller laboratorietester.

På akuten betalar du 10 euro, oavsett vilken vård du får.


Dialys, syrgas och cellgifter


Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med cypriotiskt EU-kort

Hälsoministeriet

Tfn +357 22 605300

E-post: sstratis@moh.gov.cy