Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Kypr

Pozn.: Evropský průkaz zdravotního pojištění neplatí v severní části Kypru, tedy v Severokyperské turecké republice. Důrazně doporučujeme, abyste si před cestou do této oblasti sjednali soukromé zdravotní pojištění.

Kam volat v naléhavých případech

Ministerstvo zdravotnictví
tel.: +357 22 605300
e-mail: sstratis@moh.gov.cy


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění vás ošetří ve státních zdravotních zařízeních.
 • Za každé ošetření vám bude účtován základní poplatek.

Zubaři

 • Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění vám akutní péči poskytnou dentisté ve státních zdravotních zařízeních.
 • Za každé ošetření vám bude účtován základní poplatek.

Nemocniční péče

 • K hospitalizaci budete potřebovat doporučení lékaře, který poskytuje služby v rámci státního systému zdravotní péče.

Lékařské předpisy

 • Za léky předepsané lékařem spadajícím pod státní systém zdravotní péče se neplatí.
 • Vyzvedávejte si je v státních lékárnách, jinak vám bude naúčtován poplatek.

Záchranná služba

 • Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění za výjezd vozu záchranné služby neplatíte.

Letecká záchranná služba

 • Na přepravu leteckou záchrannou službou se evropský průkaz zdravotního pojištění nevztahuje.
 • Případné náklady na ni vám nebudou proplaceny.

Proplácení nákladů
 • Na Kypru se náklady na lékařskou péči neproplácejí. Z celkových nákladů je vám vždy účtována pouze část, kterou má hradit pacient.
 • Pokud jste museli za léčení na Kypru zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Osoby, které mohou doložit krytí pojištěním, hradí následující:

 • 3 eura za návštěvu praktického lékaře
 • 6 eur za návštěvu specialisty
 • 0,50 eur za každý předepsaný lék
 • 0,50 eur za každý laboratorní test

Maximální výše poplatku za jeden recept nebo za jeden předpis laboratorního testu je 10 eur.

Pacienti, kteří se dostaví na pohotovost, platí paušálně částku 10 eur, bez ohledu na to, jaké služby jim budou poskytnuty.


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie
 • Léčebné postupy, jako je oxygenoterapie, dialýza atp. si musíte dohodnout předem.
 • Obracejte se při tom na státní zdravotnická zařízení.
 • Kontakt na státní nemocnice na Kypru.

Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Kypru

Ministerstvo zdravotnictví

tel.: +357 22 605300

e-mail: sstratis@moh.gov.cy