Sti

Akut lægehjælp - Cypern

Bemærkning: Det europæiske sygesikringskort gælder IKKE i den nordlige del af Cypern ("Den Tyrkiske Republik Nordcypern"). Det kan kraftigt anbefales, at tegne en privat sygeforsikring, inden du rejser til denne del af landet.

Nødsituationer

Sundhedsministeriet
Tlf.: +357 22 605300
E-mail: sstratis@moh.gov.cy


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Med dit europæiske sygesikringskort kan du blive behandlet af læger i den offentlige sundhedssektor.
 • Du skal betale en mindre standardafgift pr. besøg.

Tandlæger

 • Med dit europæiske sygesikringskort kan du få akut behandling af tandlæger i den offentlige sundhedssektor.
 • Du skal betale en mindre standardafgift pr. besøg.

Hospitalsbehandling

 • Du kan kun få hospitalsbehandling, hvis en offentlig læge henviser dig til hospitalet, eller hvis du indlægges via skadestuen på et offentligt hospital.

Recepter

 • Lægemidler er gratis, hvis recepten er udstedt af en offentlig læge.
 • Din recept skal udfyldes af et offentligt apotek. Ellers skal du selv betale.

Ambulance

 • Ambulancekørsel er gratis med et europæisk sygesikringskort

Ambulanceflyvning

 • Dit europæiske sygesikringskort dækker ikke ved ambulanceflyvning.
 • Udgifterne kan ikke refunderes.

Tilbagebetaling
 • Du kan ikke få pengene tilbage. Du vil kun blive opkrævet din andel af udgifterne.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Patientbidrag

Personer med ret til sundhedsydelser betaler:

 • 3 euro pr. besøg hos en almen praktiserende læge
 • 6 euro pr. besøg hos en speciallæge
 • 50 cent pr. ordineret lægemiddel
 • 50 cent pr. laboratorietest

Du skal højst betale 10 euro pr recept eller laboratorietestblanket.

Ved besøg på skadestuen betales der 10 euro uanset behandlingen.


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Cypern

Sundhedsministeriet

Tlf.: +357 22 605300

E-mail: sstratis@moh.gov.cy