Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Küpros

Märkus: Euroopa ravikindlustuskaart EI kehti Küprose põhjaosas („Põhja-Küprose Türgi Vabariik“). Enne sellesse riigiosasse reisimist on äärmiselt soovitatav hankida endale eratervisekindlustus.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Tervishoiuministeerium
Tel: +357 22 605300
E-post: sstratis@moh.gov.cy


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi abil võite ravi saada arstidelt, kes töötavad riigieelarvelistes tervishoiukeskustes.
 • Peate visiidi eest maksma väikese tavapärase tasu.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi abil võite ravi saada hambaarstidelt, kes töötavad riigieelarvelistes tervishoiukeskustes.
 • Peate visiidi eest maksma väikese tavapärase tasu.

Haiglaravi

 • Statsionaarset ravi võite saada üksnes juhul, kui riiklikus süsteemis töötav arst väljastab teile vastava saatekirja või kui teid võetakse ravile riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonna kaudu.

Ravimiretseptid

 • Ravim on tasuta, kui ravimiretsepti väljastab riiklikus süsteemis töötav arst.
 • Asjaomased retseptid peab kinnitama riiklik apteek, vastasel juhul nõutakse teilt nende eest tasu.

Kiirabi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel on kiirabiteenus tasuta.

Kiirabilennud

 • Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kiirabilende.
 • Need kulud ei kuulu hüvitamisele.

Hüvitamine

 • Kulude hüvitamist ei toimu. Peate tasuma üksnes oma osa kuludest.
 • Kui pidite ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

Isikud, kellel on õigus saada ravikindlustushüvitisi, maksavad

 • 3 eurot üldarsti visiiditasu;
 • 6 eurot eriarsti visiiditasu;
 • 0,50 eurot iga väljakirjutatud ravimi eest;
 • 0,50 eurot iga laboratoorse uuringu eest.

Ühe ravimiretsepti või laboratoorse uuringu retseptivormi kohta on kehtestatud maksimaalne tasu, mis on 10 eurot.

Patsiendid, kes külastavad erakorralise meditsiini osakonda, maksavad 10 eurot visiiditasu, olenemata seal osutatavatest teenustest.


Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Sellise ravi nagu hapnikuravi, dialüüs jne osas tuleb eelnevalt kokku leppida.
 • Eelnimetatud juhtudel tuleb nende teenuste saamine leppida kokku riikliku haiglaga.
 • Küprose riiklike haiglate kontaktandmed.

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Küprosel välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Tervishoiuministeerium

Tel: +357 22 605300

E-post: sstratis@moh.gov.cy