Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

Библиотека › Групи въпроси, формуляри и списъци в IMI

Правна областГрупи въпроси, формуляри и списъци в IMI

Професионални квалификации

Професионални квалификации

Обмен на информация:

Предупреждения:

Уведомления:

Услуги

SD

Обмен на информация:

Механизъм за предупреждение:

Дерогации в конкретни случаи:

Уведомления:

Командироване на работници

 PW

Заявки за информация – списък с въпроси:

Единен инструмент — Искане за уведомяване за решение за налагане на санкция/глоба:

Единен инструмент — Искане за събиране на санкция или глоба:

Съобщаване за нередности:

Транспортиране на евро в брой

  CIT

Хранилище:

Права на пациентите

PR

Обмен на информация:

Електронна търговия

eC

Искане за мерки:

Уведомления:

Свидетелства за управление на локомотив

ERA

Обмен на информация:

Уведомления:

Огнестрелни оръжия

PP

Хранилище:

Уведомления:

CPC – Consumer Protection Cooperation

PP

Заявки:

Предупреждения:

Уведомления: