Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais

Tá an leathanach seo ar fáil sna teangacha seo a leanas:

Library › Tacair cheisteanna, foirmeacha agus liostaí a úsáidtear in IMI

Réimse dhlíthiúilTacair cheisteanna, foirmeacha agus liostaí a úsáidtear in IMI

Cáilíochtaí gairmiúla

PQ

Malartú faisnéise:

Alerts:

Fógraí:

Seirbhísí

SD

Malartú faisnéise:

Meicníocht foláirimh:

Maolú de réir an cháis:

Fógraí:

Oibrithe a phostú

 PW

Information requests – List of questions:

Uniform Instrument – Request to notify a decision imposing a penalty/fine

Uniform Instrument – Request to recover a penalty/fine

Communication of Irregularities

Iompar euro in airgead tirim

  CIT

Stór sonraí:

Cearta othar

PR

Malartú faisnéise:

Ríomhthráchtáil

eC

Iarratas ar bhearta:

Fógraí:

Ceadúnais tiomána traenach

ERA

Malartú faisnéise:

Fógraí:

Firearms - Transfer authorisations

PP

Repository:

Notifications:

CPC – Consumer Protection Cooperation

PP

Requests:

Alerts:

Notifications: