Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

DokumendidIMI küsimuste komplektid, vormid ja loendid

ÕigusvaldkondIMI küsimuste komplektid, vormid ja loendid

Kutsekvalifikatsioonid

Kutsekvalifikatsioonid

Teabevahetus:

Hoiatusteated:

Teated:

Teenused

Teenuste direktiiv

Teabevahetus:

Hoiatusmehhanism:

Üksikjuhtumipõhine erand:

Teated:

Töötajate lähetamine

 Töötajate lähetamine

Teabetaotlused – küsimuste nimekiri:

Ühtne vorm – Karistuse või trahvi määramise otsusest teatamise taotlus:

Ühtne vorm – Karistuse või trahvi sissenõudmise taotlus:

Eeskirjade eiramistest teatamine

Euro sularaha vedu

  Sularahavedu

Andmehoidla:

Patsientide õigused

Patsientide õigused

Teabevahetus:

E-kaubandus

e-kaubandus

Meetmete võtmise taotlused:

Teated:

Vedurijuhiluba

Euroopa Raudteeagentuur

Teabevahetus:

Teated:

Tulirelvad

PP

Andmehoidla:

Teated:

CPC – Consumer Protection Cooperation

PP

Päringud:

Hoiatusteated:

Teated: