Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

Βιβλιοθήκη › Ομάδες ερωτήσεων, δελτία και κατάλογοι που χρησιμοποιούνται στο ΙΜΙ

Νομικός τομέαςΟμάδες ερωτήσεων, δελτία και κατάλογοι που χρησιμοποιούνται στο ΙΜΙ

Επαγγελματικά προσόντα

PQ

Ανταλλαγή πληροφοριών:

Προειδοποιήσεις:

Κοινοποιήσεις:

Υπηρεσίες

SD

Ανταλλαγή πληροφοριών:

Μηχανισμός προειδοποίησης:

Παρέκκλιση για μεμονωμένες περιπτώσεις:

Κοινοποιήσεις:

Απόσπαση εργαζομένων

 PW

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών – Κατάλογος ερωτήσεων:

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών – Ανταλλαγές υποδειγμάτων:

Αίτηση αποστολής εγγράφων:

Τυποποιημένο έγγραφο – Αίτηση κοινοποίησης απόφασης επιβολής χρηματικής ποινής ή/και προστίμου:

Τυποποιημένο έγγραφο – Αίτηση είσπραξης χρηματικής ποινής ή/και προστίμου:

Κοινοποίηση παρατυπιών

Μεταφορά μετρητών σε ευρώ

  CIT

Αποθετήριο:

Δικαιώματα των ασθενών

PR

Ανταλλαγή πληροφοριών:

Ηλεκτρονικό εμπόριο

eC

Αίτηση λήψης μέτρων:

Κοινοποιήσεις:

Άδειες μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας

ΕΟΣ

Ανταλλαγή πληροφοριών:

Κοινοποιήσεις:

Δημόσιες συμβάσεις

PP

Ανταλλαγή πληροφοριών:

Πυροβόλα όπλα

PP

Αποθετήριο:

Κοινοποιήσεις:

CPC – Consumer Protection Cooperation

PP

Αιτήσεις:

Προειδοποιήσεις:

Κοινοποιήσεις: