Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

Επικοινωνια

Αυστρία

NIMIC Contact Info

Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (BMDW)

Abt. III/3

Stubenring 1
1010 Vienna

Tel.: +43 1 71100 802240
E-mail: Post.IMI@bmdw.gv.at
Web:

NIMIC

Alexandra Gaudmann-Heber

Βέλγιο

NIMIC Contact Info

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Energie

Rue du Progres 50
1210 Brussels

E-mail: Internat.Strat@economie.fgov.be

NIMIC

Simon Vanoutryve

Tel.: +32 2 277 80 81
E-mail: simon.vanoutryve@economie.fgov.be

Βουλγαρία

NIMIC Contact Info

State e-Government Agency (SEGA)

ul. Gen. Yosif Gurko” 6
1000 Sofia

Tel.: +359 2 949 2253
Web:

NIMIC

Martin Popov

Tel.: +359 2 949 2253
E-mail: m.popov@e-gov.bg

Γαλλία

NIMIC Contact Info

Secrétariat général des affaires européennes (SGAE)

Secteur JUR

68 Rue de Bellechasse
75700 Paris

Web:

NIMIC

Claire Bergeot-Nunes

E-mail: claire.bergeot-nunes@sgae.gouv.fr

Γερμανία

NIMIC Contact Info

Bundesverwaltungsamt

Eupener Str. 125
50933 Cologne

Web:

NIMIC

Jasna Knežević

E-mail: nimic@bva.bund.de
Tel.: +49 (0) 22899 358 50423

Δανία

NIMIC Contact Info

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17
2100  Copenhagen Ø

Tel.: +45 35 29 16 53
E-mail: imi@erst.dk
Web:

NIMIC

Rasmus Engelsted Jonasen

Tel.: +45 35 29 15 93

Ελλάδα

NIMIC Contact Info

Ministry of Finance

EU Affairs and International Relations Directorate,
General Directorate of Economic Policy

5-7, Nikis Street
105 63 Athens

Tel.: +30-210-333-2753
E-mail: imi.greece@mnec.gr
Web:

NIMIC

Evaggelia Papaefthimiou

Εσθονία

NIMIC Contact Info

Consumer Protection and Technical Regulatory Authority

Endla 10a
10122 Tallinn

Tel.: +372 667 2121
E-mail: nimic@ttja.ee
Web:

NIMIC

Janne Änilane

Ιρλανδία

NIMIC Contact Info

Department of Enterprise, Trade and Employment

23 Kildare Street
Dublin 2
D02 TD30

E-mail: IMI@enterprise.gov.ie
Tel.: +353 (0) 87 233 6777
Web:

NIMIC

Aoife McDonnell

Help Desk or other contact Info

For queries in relation to the Professional Qualifications Directive:

Department of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science

2 Marlborough Street
Dublin 1
D01 RC96

E-mail: qualifications@education.gov.ie

For queries in relation to the Posted Workers Directive:

Posted Worker Liaison Unit
Workplace Relations Commission

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

E-mail: WRCpostedworkers@workplacerelations.ie

Ισπανία

NIMIC Contact Info

Ministerio de Politica Territorial

Paseo de la Castellana 3
28071 Madrid

E-mail: nimic@correo.gob.es
Tel.: +34 91 273 10 00
Web:

NIMIC

Maria Jose del Olmo Toribio

E-mail: atencionusuarios.IMI@correo.gob.es

Ιταλία

NIMIC Contact Info

Coordinamento nazionale IMI del Dipartimento Politiche europee

Ufficio Mercato interno, la competitività e gli affari generali

Largo Chigi 19
00187 Roma

Tel.: +39 06 67 79 59 18
E-mail: nimic@palazzochigi.it
Web:

NIMIC

Roberto Biasini

E-mail: r.biasini@palazzochigi.it
Tel.: +39 338 715 62 39

Help Desk or other contact Info

Κάτω Χώρες

NIMIC Contact Info

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

European and International Affairs Department

Bezuidenhoutseweg 73
PO BOX 2040173
2594 AC Den Haag

Tel.: +31 (0)70 379 7708
E-mail: IMI-EZK@minez.nl
Web:

Κροατία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economy and Sustainable Development

Radnička cesta 80
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 6109 370
Web:

NIMIC

Daniel Hinšt

E-mail: daniel.hinst@mingor.hr

Κύπρος

NIMIC Contact Info

Ministry of Energy, Commerce and Industry
Cyprus National IMI Helpdesk

Andrea Araouzou Street 6-10
1421 Nicosia

Tel.: +357 22 867 201
Web:

NIMIC

Marios Ashikalis

E-mail: mashikalis@meci.gov.cy

Λετονία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economics

Brīvības street 55
Rīga, LV-1519

E-mail: NIMIC@em.gov.lv
Tel.: +371 670 130 75
Web:

NIMIC

Karina Kozireva

E-mail: Karina.Kozireva@em.gov.lv

Λιθουανία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino Av. 38
LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 667 68 826
Web:

NIMIC

Eglė Karlonaitė

E-mail: egle.karlonaite@eimin.lt

Help Desk or other contact Info

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 38
LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 667 68 826

Λουξεμβούργο

NIMIC Contact Info

Ministère de la Fonction publique

63, avenue de la Liberté
1931 Luxembourg

Tel.: +352 247 83 141
E-mail: imi@mfp.etat.lu
Web:

NIMIC

Marc Lemal

Μάλτα

NIMIC Contact Info

Ministry for the Economy and Industry

Commerce Department

Lascaris Bastions,
Daħlet Ġnien is-Sultan
Valletta
VLT 1933

Tel.: +356 25690 329
E-mail: nimic@gov.mt
Web:

NIMIC

Mark Joseph Xerri

Ουγγαρία

NIMIC Contact Info

Ministry of Justice

Department of EU Law Compliance

Nádor utca 22.
1051 Budapest

E-mail: imi@im.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3647
Web:

NIMIC

Zoltán Magyar

Πολωνία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economic Development and Technology

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warsaw

Tel.: +48 22 411 97 08
E-mail: IMI@mrit.gov.pl
Web:

Πορτογαλία

NIMIC Contact Info

Agência para a Modernização Administrativa

Rua de Santa Marta, 55
1150-294 Lisboa

Tel.: +351 21 723 12 00
E-mail: ecpd@ama.pt
Web:

NIMIC

Luís Silva

E-mail: luis.m.silva@ama.pt

Ρουμανία

NIMIC Contact Info

Ministerul Afacerilor Externe

Bd Aviatorilor 50 A,
sector 1
011864 Bucharest

Tel.: +40 21.431.19.15
Tel.: +40 374.30.02.35
E-mail: imi@mae.ro
Web:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Spiru Haret 12
010176 București

Tel.: +40 21308 5335
Web:

Σλοβακία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Mlynské Nivy 44/a
827 15  Bratislava 212

Tel.: +421 2 4854 2405
E-mail: imi@economy.gov.sk
Web:

NIMIC

Richard Paule

Σλοβενία

NIMIC Contact Info

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 400 33 11
Web:

NIMIC

Miha Paternoster

E-mail: gp.mgrt@gov.si

Σουηδία

NIMIC Contact Info

National Board of Trade

Drottninggatan 89
SE-113 86 Stockholm

Tel.: +46 8 690 48 00
E-mail: imi@kommerskollegium.se
Web:

NIMIC

Colette Beek

Τσεχία

NIMIC Contact Info

Ministry of Industry and Trade

Politických vězňů 20
112 49  Prague 1

Tel.: +420 224 852 977
Web:
E-mail: imi@mpo.cz

NIMIC

Telis Aliapulios

Φινλανδία

NIMIC Contact Info

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

P.O. Box 5
FI-00531 Helsinki

Tel.: +358 29 505 3000
E-mail: nimic@kkv.fi
Web:

NIMIC

Katri Lahikainen

Ισλανδία

NIMIC Contact Info

Ministry for Foreign Affairs

Directorate General for Trade and Economic Affairs

Rauðarárstíg 25
105 Reykjavík

Tel.: +354 545 9900
E-mail: utn@utn.is
Web:

NIMIC

Erna Hallgrimsdottir

Λίχτενσταϊν

NIMIC Contact Info

EEA Coordination Unit

Austrasse 79 / Europark
9490  Vaduz

Tel.: +423 236 60 82
E-mail: info.sewr@llv.li
Web:

Νορβηγία

NIMIC Contact Info

Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Directorate General for Trade and Economic Affairs

Postboks 8090
0032 Oslo

E-mail: postmottak@nfd.dep.no
Tel.: +47 22 24 90 90
Web:

NIMIC

Even Skogen

E-mail: imi@nfd.dep.no

European Commission IMI Help Desk

EC IMI Helpdesk

providing support to National Helpdesk Services only:

E-mail: IMI-HELPDESK@ec.europa.eu

EDPB IMI Helpdesk

providing support to Data Protection Supervisory Authorities only:

E-mail: EDPB-IMI-Helpdesk@edpb.europa.eu