Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

Защита на данните


Важни документи за защита на данните

Прозрачност и защита на данните в процедурите за административно сътрудничество

IMI е разработена за използване в различни правни области и за различни работни процеси.

За да разберете тези процеси по-добре, разгледайте групите въпроси, формулярите и списъците, използвани в IMI, които са предоставени тук от съображения за прозрачност и защита на данните.