Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

Използване на IMI


Отскоро в IMI?

Как да управлявате вашия орган в IMI

Следните документи ще ви помогнат да се справите с вашите задачи и да намерите отговор на въпросите, които могат да възникнат при ежедневното управление на вашия орган:

Обработване на заявки за информация

Всички стандартни работни процеси, включващи заявки в IMIpdf – изпращане, приемане, отговаряне или препращане на заявки – са обяснени накратко в PowerPoint слайдове.

По-долу ще намерите съвети, които могат да ви бъдат полезни при обработване на заявки:

За да се улесни обменът на информация между два компетентни органа в различни страни, в IMI се използват предварително преведени въпроси и отговори.

Тези така наречени Групи въпроси са съставени според правната област, до която се отнасят.

Моите задачи като мениджър на достъпа

Моите задачи като координатор

Законодателни области

IMI и Директивата за услугите:

Освен заявки за информация до органи в други страни можете:

По-подробна информация ще намерите в Ръководство на потребителите за IMI и директивата за услугитеpdf.

IMI и Директивата за електронната търговия:

В член 3 се съдържа задължение за уведомяване за определени ограничаващи мерки.

Насоките за уведомленията за електронна търговияpdf ще ви помогнат да го изпълните.

IMI и Директивата за правата на пациентите:

Пациентите, планиращи медицинско лечение в друга страна от ЕС, могат да поискат от съответния публичен орган да провери чрез IMI дали даден медицински специалист има право да практикува.

Насокитеpdf ще ви помогнат да направите това.

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.