Navigačný riadok

Spravodajstvo

Mesiac jednotného trhu: online výmena názorov na podporu zmien v Európe

19/09/2013 Mesiac jednotného trhu: online výmena názorov na podporu zmien v Európe

23. septembra sa začne mesiac online diskusií o pracovných miestach, bankách, sociálnych právach a elektronickom obchode. Jednotlivci, organizácie a tvorcovia politík si budú navzájom vymieňať idey, ktoré by mohli zmeniť Európu.

Od 23. septembra do 23. októbra EÚ organizuje rozsiahlu celoeurópsku online diskusiu s cieľom vypočuť názory občanov, ktoré môžu zmeniť budúcnosť jednotného trhu.

Mesiac jednotného trhu sa uskutoční online v 24 jazykoch počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. Každý z nich bude zameraný na inú politickú tému:

  • Zamestnanosť (23.až 25. septembra): Ako si nájsť prácu, založiť podnik alebo získať uznanie kvalifikácie v Európe?
  • Sociálne práva (30. septembra až 2. októbra): Práva sociálnej ochrany na jednotnom trhu EÚ, dôchodky, zdravotná starostlivosť, verejné služby
  • Banky (7. až 9. októbra): Ochrana vkladov, prevencia ďalšej finančnej kríze a zabezpečenie toho, že banky investujú do reálnej ekonomiky na podporu rastu
  • Elektronický obchod (14. až 16. októbra): Online predaj výrobkov, nákup výrobkov a ich dodanie do inej krajiny, ochrana osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.

Mesiac jednotného trhu ponúka jedinečnú príležitosť pre európskych „online občanov“, aby pripomienkovali, komentovali a vylepšovali politiky a stratégie Komisie. Pre účastníkov budú pripravené viaceré spôsoby interakcie s tvorcami politík:

  • navrhovanie politických ideí na zlepšenie jednotného trhu;
  • hlasovanie a pripomienkovanie politických ideí predložených inými účastníkmi;
  • kladenie otázok expertom EÚ, poslancom EP a iným bruselským osobnostiam prostredníctvom živého videochatov.

Príspevky je možné predkladať prostredníctvom online platformy. Zainteresované strany a jednotlivci už preložili viac ako 300 príspevkov: zavedenie profesiových preukazov mobility pre zdravotné sestry, iniciatíva na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí atď.

O týchto ideách už môžete hlasovať. Okrem toho budete každý týždeň môcť diskutovať o rozličných témach. Nezávislí moderátori diskusií pripravia ich závery, ktoré potom uverejníme v záverečnej správe. Jej cieľom je pomôcť pri formulácii právnych predpisov EÚ zajtrajška.


Ďalšie správy